Виїзд неповнолітніх за кордон: як не порушити закон?

Ситуації, коли після розлучення батьки не можуть знайти компроміс у питанні продовження виховання та утримання спільних дітей, є непоодинокими.

Гострі суперечності між колишнім подружжям щодо дітей  часто проявляються у випадках, коли той з батьків, з ким проживає малолітня дитина (тобто дитина у віці до 14 років), бажає виїхати разом з дитиною за кордон на тимчасове перебування (а тим більше і на постійне проживання). Дані випадки особливо актуальні перед початком сезону літніх відпусток.

Виїзд неповнолітніх за кордон: як не порушити закон?

адвокат, керуючий партнер юридичної компанії «ДНІПРОЮРКОМ»

Подібні ситуації породжують численні спори, які вже не перший рік вирішуються судами. Нерідко один з батьків, маючи ті чи інші претензії до іншого, зловживає своїми правами та не надає іншому згоди на виїзд дитини за кордон.  

Тож розглянемо питання законодавчого врегулювання та судового вирішення даних спірних відносин.

Як слушно зазначав у своєму блозі адвокат Євген Морозов, чинним законодавством не встановлено обмеження щодо виїзду неповнолітньої дитини за кордон, а лише встановлено певний порядок її виїзду за кордон.

Цей порядок у загальному зводиться до того, що виїзд дитини за кордон має відбуватися або за згодою батьків або з дозволу суду при відсутності згоди одного з батьків.

У разі відсутності обох таких документів органи Державної прикордонної служби просто не випустять дитину з території України.

Так, згідно зі ст. 313 Цивільного кодексу України, фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд з України лише за згодою батьків і в їхньому супроводі.

Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 р.

№ 57 із змінами і доповненнями, передбачають, що перетинання державного кордону для виїзду за межі України громадянами, які не досягли 16-річного віку, здійснюються лише за згодою обох батьків (усиновлювачів) та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку.  

Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, згода другого з батьків не вимагається у разі пред'явлення рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків.

Тож, ясно, що коли такої згоди одного з батьків немає, спір між батьками з цього питання вирішуватиметься судом.

При вирішенні такого спору суд виходитиме з того, що відповідно до ст. 3 Конвенції про права дитини, ратифікованої Постановою Верховної Ради України № 789-ХІІ від 27.02.

1991 року, в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.

Конституція України в цьому питанні обмежилася лише дещо «розмитим» формулюванням у статті 51: «Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою».

Відповідно до принципу 2 Декларації прав дитини від 20.11.1959 року, дитині законом та іншими засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист та надані можливості та сприятливі умови, що дозволяли б їй розвиватися фізично, розумово, духовно та у соціальному відношенні здоровим та нормальним шляхом та в умовах свободи і гідності.

Відповідно до ч.7 ст.7 Сімейного кодексу України, дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, установлених Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Тобто, як видно, законодавство встановлює пріоритет прав та законних інтересів дитини.

Відтак, у разі виникнення такого спору, перше, що слід мати на увазі, це те, що доводити в суді доведеться той факт(-и), що закордонна поїздка переслідує насамперед інтереси дитини (сприяє її розвитку, відпочинку, освіті, оздоровленню, лікуванню, участі в спортивних чи художньо-самодіяльних змаганнях тощо).  

Друге – це те, що даний спір стосується також і прав обох з батьків на спілкування з дитиною і участь у її вихованні, а також обов’язків батьків щодо утримання дитини (забезпечення її потреб). Тому доводити в суді можна і треба не лише порушення прав дитини внаслідок відмови іншим з батьків у наданні такої згоди, але і порушення прав одного з батьків на спілкування з дитиною.

Так, статтею 141 СК України визначено рівність прав і обов'язків батьків відносно дитини. А частиною 2 ст.150 СК України передбачено, що батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Проте слід бути готовим до того, що й інший з батьків буде обґрунтовувати свою відмову тими самими нормами, посилаючись на своє право також спілкуватися з дитиною. Тому слід підготуватися і до того, аби довести в суді, що інший з батьків має достатньо часу і можливостей та не зазнає перешкод у його спілкуванні з дитиною, а тимчасова закордонна поїздка не порушить цих його прав.

Так і законодавець у ст.155 СК України встановлює правило про те, що здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності, батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

Третє. Слід визначитися, чого просити від суду.

Виходячи із суті поведінки відповідача, якою порушується право, до суду має бути подана позовна заява «про надання дозволу на виїзд малолітньої дитини за межі України без згоди одного з батьків».

Такий позов і передбачає отримання рішення суду, яке вимагається для виїзду дитини за кордон вищевказаною Постановою КМ України № 57 від 27.01.1995 р.

При цьому слід погодитися з колегою – адвокатом Морозовим Є., який рекомендує разом з питанням про надання судом дозволу на виїзд ставити у позовній заяві і питання про надання судом дозволу на виготовлення та оформлення дитині відповідної візи без згоди іншого із подружжя.

Дійсно непоодинокими є випадки, коли навіть при наявності рішення суду про надання дозволу на виїзд (але без надання окремого дозволу на оформлення візи), виникали проблеми з оформленням дитині візи, що нівелювало значення вже отриманого судового рішення та унеможливлювало поїздку.

Також рекомендуємо зважати і на те, що розгляд даної справи відбуватиметься у одному з районних судів загальної юрисдикції, які перевантажені кількістю справ, а  тому не особливо переймаються дотриманням процесуальних строків судового розгляду.

Тому, якщо є ризик неотримання від іншого з батьків нотаріально посвідченого дозволу на виїзд дитини за кордон, то таку поїздку слід заздалегідь планувати, щоб завчасно отримати таке судове рішення. Адже його отримання після закінчення літніх канікул під час навчального року навряд чи буде актуальним.

А, за досвідом ведення аналогічних справ, спроба виїхати з дитиною за кордон протягом навчального року може надалі тільки погіршити позиції того з батьків, який хоче здійснити таку поїздку.

Він може надалі наштовхнутися на звинувачення іншого з батьків у шкоді інтересам навчання дитини (якщо тільки така поїздка не пов’язана з потребою негайного лікування дитини).

Рекомендуємо заздалегідь письмово звертатися до іншого з батьків з пропозицією надати нотаріально посвідчену згоду на закордонну поїздку дитини, причому направляти її слід рекомендованим листом зі збереженням поштових доказів такого направлення, щоб потім у суді можна було довести факт ухилення іншого з батьків від надання згоди на виїзд.

Насамкінець, звернемо увагу, що існуюча судова практика, на жаль, стоїть на тій позиції, що дана проблема не може бути вирішена за словами відомого персонажа – професора Преображенського – «одной бумажкой, раз и навсегда».

Тобто, не може бути одного судового рішення, яке б раз і на завжди надало дозвіл одному з батьків на всі майбутні поїздки з дитиною за межі України.

На кожну закордонну поїздку з дитиною доведеться подавати новий аналогічний судовий позов і щоразу доводити, що інший з батьків ухиляється від надання нотаріально посвідченого дозволу на виїзд малолітньої дитини за межі України.

Саме з цієї причини подана до суду позовна заява обов’язково повинна містити відомості про конкретну поїздку: офіційну назву країни чи країн, до яких планується виїзд з малолітньою дитиною, строк перебування дитини за кордоном та обов’язок позивача повернути дитину в Україну.

Правові питання виїзду з дитиною на постійне місце проживання за кордон розглянемо у наступних публікаціях.

Источник: https://sobitie.com.ua/novosti-predpriyatiya/problemni-pitannya-viyizdu-za-kordon-malolitnoyi-ditini-bez-zgodi-odnogo-z

Позовна заява про надання дозволу на виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька

Виїзд неповнолітніх за кордон: як не порушити закон? Адвокат Осикин Владимир

+38(067)440-08-02

Звертаємо Вашу увагу, що оперативне звернення до адвоката збільшить шанси позитивного вирішення Вашої проблеми. Успіх справи залежить від професіоналізму адвоката. Забезпечте благополучний результат Вашої справи за допомогою наших юристів. 

See also:  Закон о нвк: новые налоговые ставки для бизнеса и банки на контроле каждой проводки

Юристами Товариства з обмеженою відповідальністю “Юридична група “М'яктов, Осикін та Партнери” було подано позовну заяву про надання дозволу на вивезення неповнолітньої дитини за кордон без згоди другого із батьків.

Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків та у їхньому супроводі, або у супроводі осіб, які ними уповноважені.

За відсутності згоди одного з батьків виїзд неповнолітнього громадянина України за кордон може бути дозволено на підставі рішення суду.

Нижче наводимо зразок позовної заяви про надання дозволу на виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька.

_________________ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

індекс, м. Київ, вул. _____________, __

 • Позивач:    Громадянка України
 • _________________________________________
 • що проживає за адресою:

індекс, м. Київ, ___________, буд. __, кв. __

 1. Паспорт __ ______
 2.  виданий ________ РУ ГУ України
 3. в м. Києві «__» _________ 19__ року
 4. ІНПП: _________________________
 5. Представник Позивача:                                              Громадянин України
 6. __________________________

Адреса для листування: індекс, м. Київ, вул. ____________, __-_

 • тел. (0__) ___-__-__
 • Відповідач:                                                                    Громадянин України
 • _________________________________________
 • що проживає за адресою:

індекс, м. Київ, вул. _________, буд. _____, кв.___

 1. Третя особа:                                                              Служба у справах дітей
 2. ______________ в м. Києві РДА
 3. _________________________________________

індекс, м. Київ, вул. ___________, __

телефон: (0__) ___-__-__

Судовий збір: ___ грн. __ коп.

 • ПОЗОВНА ЗАЯВА
 • про надання дозволу на виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька
 • Громадянка України _________________________ (надалі – Позивач) від шлюбу з Громадянином України ____________________________ (надалі – Відповідач) має неповнолітню доньку – __________________, «__» _________ 20__ року народження (копія Свідоцтва про народження додається).
 • «__» __________ 20__ року шлюб між Позивачем і Відповідачем було розірвано (Копія свідоцтва про розірвання шлюбу додається).

В даний час дитина проживає з Позивачем за адресою: індекс, м. Київ, вул. _________, буд. __, кв. ___.

 1. Протягом декількох років після розлучення Позивачем неодноразово здійснювалися спроби вивезти доньку ______________ за кордон з метою відпочинку та оздоровлення на нетривалий період часу, проте Відповідач, ____________________, щоразу необґрунтовано та безпідставно затримував оформлення документів.
 2. Такі систематичні дії Відповідача призводять до:
 3. – ускладнення процедури оформлення документів на виїзд неповнолітньої особи за кордон;
 4. – переносу запланованих поїздок за межі України;
 5. – затримки у придбанні білетів;
 6. – додаткових, незапланованих та безпідставних фінансових затрат.
 7. Проте, жодних вагомих аргументів, які б пояснювали та обґрунтовували його відмову в оформленні документів, Відповідач не наводить.
 8. Вважаю, що така позиція Відповідача і батька ___________________ шкодить її інтересам та не сприяє її всебічному та гармонійному розвитку.

«___» _____________ 20__ року Позивач, ______________________, надіслала особистий лист до Відповідача з проханням надати згоду для тимчасового виїзду доньки за кордон, а саме до Єгипту, країн Південної Азії, Південно-Східної Азії, Англії та країн Шенґенської угоди. Метою поїздок є оздоровлення та відпочинок. Додатково просила надати згоду для виїзду дитини за кордон до досягнення нею 16 річного віку.

«__» _____________ 20__ року Відповідач, _____________________, зазначеного листа отримав, проте жодної відповіді на нього не надав.

Додатково наголошую на тому, що поїздка здійснюється для оздоровлення та відпочинку дитини на короткий термін, без мети постійного проживання за межами України. Таким чином, жодні права батька, встановлені чинним законодавством України, в тому числі на побачення з дитиною, порушуватися не будуть.

З огляду на ці обставини, Позивач має намір з «__» ___________ 20__ року по «__» ____________ 20__ року виїздити разом з донькою до Єгипту та країн Південної Азії й Південно-Східної Азії та з «___» _________ 20__ року по «__» _________ 20__ року до Англії та країн Шенґенської угоди без згоди Відповідача.

Відповідно до ч. 2 ст. 150 СК України, батьки зобов`язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Згідно ст. 155 СК України, здійснення батьками своїх прав та виконання обов`язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

Відповідно до ч. 2 ст. 313 ЦК України, фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків та у їхньому супроводі, або у супроводі осіб, які ними уповноважені.

Згідно ч. 2 ст. 4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадянами України», за відсутності згоди одного з батьків виїзд неповнолітнього громадянина України за кордон може бути дозволено на підставі рішення суду.

Аналогічне положення міститься у п. 2 ч. 4 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.

1995 року про те, що виїзд громадян України, які не досягли 16-річного віку здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі пред`явлення рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків.

Источник: http://www.mo.freelawyer.ua/uk/pozovna_zayava_pro_nadanya_dozvoly_na_vuizd_za_kor

Виїзд неповнолітніх за кордон: як не порушити закон? | Чугуївська міська рада

Виїзд неповнолітніх за кордон: як не порушити закон?

Відповідно до законодавства України, кожна доросла особа, яка знаходиться на території України, може вільно нею пересуватися та залишати її. В той же час, для виїзду дітей за кордон існує ряд правил та вимог.

Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, відбувається у супроводі обох його/її батьків. Якщо дитина їде за кордон лише з одним із батьків, то від іншого необхідна нотаріальна письмова заява-згода на виїзд дитини за кордон. Текст такої заяви має містити певні обов’язкові реквізити:

1) Назва держави прямування (бажано офіційна, наприклад, – Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Федеративна Республіка Німеччина, Королівство Таїланд, Федеративна Республіка Бразилія тощо);

2) Часовий проміжок перебування дитини у відповідній державі (бажано із зазначенням конкретної дати в’їзду та виїзду, наприклад, – із 29 квітня 2017 року по 09 травня 2017 року).

У разі необхідності виїзду дитини за межі України взагалі без супроводу батьків, вони обидва мають надати письмову згоду на виїзд дитини в супроводі третьої особи. Тобто в цьому випадку у заяві обов’язково зазначається прізвище, ім’я та по-батькові конкретної уповноваженої особи, яка буде нести відповідальність за життя і здоров’я дитини під час її перебування за межами України.

Як уже зазначалося, згода батьків (одного з них) на виїзд дитини за кордон має бути обов’язково засвідчена у нотаріуса. При цьому, чіткого шаблону заяви законодавство не містить, а функція нотаріуса фактично зводиться до засвідчення справжності підпису особи.

Тобто, нотаріус лише перевіряє, щоб зміст заяви не суперечив закону, вона не мала характеру угоди та не містила в собі відомостей, що паплюжать честь і гідність людини.

Тому, для забезпечення Вашій дитині безпеки під час її поїздки за кордон (наприклад, на спортивних змаганнях, олімпіадах або оздоровленні), особливо коли поїздка передбачає перебування у декількох країнах, у заяві слід вказувати якомога більше конкретних даних, зокрема, у якій саме країні(-ах) та протягом якого терміну буде знаходитись дитина. Це необхідно для того, щоб дитина «раптово» не опинилась у країні, на перебування в якій батьки не надавали жодного дозволу. Як не прикро, але були випадки, коли через халатність батьків, які надають згоду на виїзд дитини не в конкретну країну, а, наприклад, «до будь-яких арабських чи азіатських країн», дитина опинялась в руках зловмисників та в подальшому ставала об’єктом торгівлі людьми. З метою запобігання таких випадків у 2011 році було прийнято Закон України про «Протидію торгівлі людьми», в якому особлива увага приділяється попередженню торгівлі дітьми та посиленню відповідальності всіх осіб, від яких залежить вжиття заходів щодо попередження такого злочину. Тому, варто дуже відповідально підходити до процесу написання заяви, в тому числі в частині переліку держав куди запланована поїздка, а також терміну, протягом якого дитина буде перебувати в тій чи іншій країні.

Щодо зазначення у тексті заяви уповноважених осіб, які будуть нести відповідальність за дитину під час поїздки, варто відзначити наступне.

Якщо мова йде про одну особу, яка супроводжуватиме дитину протягом усього часу перебування за кордоном, то достатньо вказати її ПІБ у заяві та дату народження. Однак, інколи дитина направляється до іншої країни на літаку, і, як наслідок, перетинає кордон у супроводі працівників певної авіакомпанії.

В такому разі дійсно неможливо вказати дані конкретної особи, яка буде супроводжувати дитину під час перельоту, проходження паспортного контролю та митних процедур.

Тому доречно буде вказати в заяві, що дитина буде перетинати кордон у супроводі працівників авіакомпанії (бажано зазначити назву авіакомпанії, наприклад, – «Emirates», «Alitalia», «Lufthansa», «Міжнародні авіалінії України» тощо), з якою планується подорож.

See also:  Суд арестовал счета 24 украинских it-компаний. причина — незаконный доход и отмывание денег

Крім того, в такій заяві обов’язково треба зазначати ПІБ особи, під наглядом якої буде перебувати дитина протягом усього часу знаходження за кордоном, та зазначити, що ця ж особа зустріне дитину в аеропорту, а при поверненні додому буде супроводжувати її безпосередньо до моменту передачі під нагляд працівника авіакомпанії.

Що стосується термінів тимчасового виїзду дітей за кордон, то, як правило, він не може перевищувати 180 діб (наприклад, для країн Шенгенської зони). Однак, із даного правила є виключення, що зумовлені відповідною міграційною політикою тієї чи іншої держави.

Тому, для можливості перебування дитини за кордоном довше загальновстановленого терміну, необхідно попередньо отримати дозвіл держави прямування. В будь-якому разі, для забезпечення прав та інтересів дитини, заява про надання дозволу на її виїзд за кордон не повинна містити термін, що перевищує 1 календарний рік.

Це пов’язано з тим, що в деяких країнах перебування особи на її території понад один рік прирівнюється до постійного місця проживання. Тому, надання згоди на виїзд дитини за кордон терміном більш ніж на один рік, за певних обставин може мати негативні наслідки як для дитини, так і для того з батьків, хто надав таку згоду.

Зокрема, така заява може бути інтерпретована як надання дитині дозволу на постійне місце проживання на території іншої держави. Тому, аби уникнути подібних непорозумінь, слід надавати згоду на кожну конкретну поїздку та на термін, що не перевищує один рік.

Окремим питанням, що досить часто виникає на практиці, є скасування раніше наданого дозволу на виїзд дитини за кордон. Як правило, такі ситуації виникають між батьками, які розлучені тривалий час або, в силу інших причин, мають неприязні стосунки.

Тому, надавши таку згоду, один із батьків починає сумніватися у наслідках її застосування по відношенню до дитини.

Іноді така нотаріальна згода може бути протиправно використана іншим із батьків, який (маючи для себе дозвіл на постійне проживання в іншій країні, або отримавши іноземне громадянство) хоче таємно від іншого вивезти дитину без наміру її повернення на Батьківщину.

Якщо така ситуація трапляється, українське законодавство звичайно містить окремі акти, що захищають права дитини, перш за все – це Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.

Однак, процедура застосування вказаної Конвенції пов’язана із залученням державних органів як України, так і країни, куди дитина була вивезена. Як показує практика, процес офіційної комунікації між державними органами двох країн може тривати не один рік. Тому, якщо в одного з батьків є обґрунтовані сумніви щодо використання його згоди на виїзд дитини за кордон, то краще вжити превентивних дій для унеможливлення незаконного вивезення дитини.

Варто зазначити, що законодавство не містить конкретних механізмів скасування відповідної заяви одного з батьків. Однак, на практиці найбільш дієвим способом буде підготовка та нотаріальне посвідчення заяви про скасування згоди на тимчасовий виїзд дитини. Як вже зазначалося, нотаріус як під час надання згоди, так і під час її скасування, лише засвідчує справжність підпису особи.

Тому сам факт нотаріального посвідчення заяви про скасування дозволу ще не є гарантією захисту прав дитини від незаконного її вивезення іншим із батьків за кордон. Для того, щоб така заява могла дійсно «спрацювати», слід направити її на адресу Державної прикордонної служби (далі – ДПС) України, а також митниці, через які, імовірно, може здійснюватися перетин державного кордону.

Враховуючи вищенаведене, доцільно на загальнодержавному рівні створити електронний реєстр, у який би вносились відомості про надання дозволів на тимчасовий виїзд дітей за кордон, а також відомості про скасування таких дозволів.

Важливо щоб доступ до таких реєстрів мали як нотаріуси, так і працівники ДПС та митних органів.

Це дозволило б мінімізувати або повністю позбутись випадків незаконного вивезення дітей за кордон одним із батьків супереч волі іншого та, як наслідок, захищало б інтереси дітей.

Юрій Некляєв, адвокат

Джерело інформації: юридичний інтернет-ресурс Протокол

Источник: http://chuguev-rada.gov.ua/info/page/3285

Правила виїзду дітей за кордон 2019: важливі нюанси

Аби вивезти неповнолітню дитину за кордон треба відповідні документи. Чимало нюансів перетину кордону існує для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Кабмін дещо змінив правила у минулому році. Розповідаємо, що треба знати, щоб перетнути кордон без зайвих клопотів.

У серпні 2018 року набули чинності нові правила перетину кордону для дітей та їхніх батьків чи опікунів. Тож якщо у минулих роках ви не мали проблем з виїздом за кордон і додаткові документи на дітей у вас не вимагали, приготуйтеся, що тепер вони обов'язкові. Інакше вас не випустять із країни.

Які саме документи потрібні при виїзді за межі України з дитиною та про що подбати – у інструкції, підготованій 24 каналом.

Читайте також: Як оформити біометричний паспорт дитині в Україні: нюанси і відмінності

Для мандрівки дитина повинна мати власний закордонний паспорт. Це обов'язкова умова, щоб вашого малюка випустили за кордон. Нагадаємо – раніше біометричний паспорт для дитини був необхідною умовою лише для безвізових мандрівок, але з 1 квітня 2018 року закордонний паспорт став обов'язковим для виїзду за межі України для всіх українців, незалежно від віку.

Але є і винятки. До Туреччини і Грузії юні українці, які мають паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, можуть їхати без оформлення закордонного біометричного паспорту. Його функцію в цьому випадку виконає картка-паспорт.

 • З ким можна їхати
 • Громадяни до 16 років можуть виїхати за кордон у супроводі: батьків чи одного з батьків, усиновлювачів або з одним із них, опікунів чи одного з них, прийомних батьків або одного, супроводжуючої особи (осіб), а також – у супроводі членів екіпажу літака, на якому вони прямують.
 • Щоб поїхати з одним із батьків: потрібен нотаріально посвідчений дозвіл другого з батьків, із зазначенням країни та терміну перебування.
 • Щоб поїхати з уповноваженою особою: обоє батьків мають надати нотаріально посвідчену згоду на це із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.
 • Щоб дитину супроводжував екіпаж літака: потрібно замовити і оплатити в авіакомпанії відповідну послугу (супроводу), надати нотаріально посвідчений дозвіл від обох батьків на виїзд дитини за кордон, прибути в аеропорт разом з дитиною для заповнення додаткових документів авіакомпанії.
 • За категорією “дитина, що перевозиться без супроводу” мають оформлюватись діти віком від 2 до 14 років при внутрішньому перевезенні та діти віком від 2 до 16 років при міжнародному перевезенні.
 • Зауважте, авіакомпанія самостійно визначає, з якого віку приймати дітей до перевезення без супроводу дорослого пасажира, а також інші деталі такого перевезення. 
 • Читайте детально: Екіпаж літака зможе супроводжувати дітей за кордон: процедура і документи
 • Без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків дитина може виїхати за умови:
 • якщо другий із батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини;
 • якщо у паспорті (або у проїзному документі) неповнолітнього громадянина є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном.

Замінити нотаріально посвідчений дозвіл від другого з батьків можуть такі документи або їхні нотаріально засвідчені копії: 

 • свідоцтво про смерть другого з батьків;
 • рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
 • рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
 • рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
 • рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
 • довідка про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері);
 • видана органом державної виконавчої служби довідка про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців;
 • свідоцтво про народження дитини, видане компетентним органом іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини, легалізованого або засвідченого апостилем, а також без будь-якого додаткового засвідчення у випадках, передбачених міжнародним договором України.
 1. Юні українці до 16 років, які проживають (перебувають) у закладах охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, можуть виїхати за кордон у випадку пред'явлення нотаріально посвідченої згоди керівника цього закладу та у супроводі уповноваженої ним особи.
 2. Діти до 16 років, влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї, можуть виїхати за кордон у разі пред'явлення оригіналу договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі прийомних батьків або одного з них.
 3. Читайте також: Що і як можна перевозити туристу за кордон і в Україну: основні нюанси
 4. Юні громадяни, влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу, – у разі пред'явлення оригіналу договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі батьків-вихователів або одного з них.
 5. Для громадян до 16 років, які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та піклування, – у разі пред'явлення оригіналу рішення про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника.
 6. Діти, молодші 16 років, які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням суду, – у разі пред'явлення рішення суду про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника.
 7. Юні громадяни, які відповідно до договору про патронат передані органом опіки і піклування на виховання в сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття – у разі пред'явлення оригіналу зазначеного договору, посвідченого підписом уповноваженої особи відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради, скріпленим гербовою печаткою, або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі патронатного вихователя.
 8. Прийомні батьки та батьки-вихователі у випадку, якщо дитину супроводжує один з них, так само мають надати нотаріально посвідчений дозвіл від іншого з батьків, де вказано країну і термін перебування дитини за кордоном.
 9. Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, зокрема тих, що проживають (перебувають) у районах проведення антитерористичної операції, попередньо повинен бути погоджений зі службою у справах дітей відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради у порядку, визначеному Мінсоцполітики.
 10. Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, після їхнього усиновлення іноземцями здійснюється у супроводі батьків-усиновлювачів у разі пред'явлення рішення суду про усиновлення або його нотаріально засвідченої копії.
 11. Читайте також: Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
See also:  Вперше в україні президент зеленський ініціює прийняття закону про імпічмент президента

Источник: https://24tv.ua/viyizd_ditini_za_kordon_novi_pravila_protsedura_viyizdu_ditini_za_kordon_dokumeti_n1011652

Правила виїзду дітей за кордон

14:00, 5 декабря 2017

За відсутності згоди одного з батьків виїзд дитини за кордон може бути дозволено на підставі рішення суду…

Консультації міністра юстиції України Павла Петренка з актуальних правових питань

Добрий день! Хочу спитати вашої поради. Ми з чоловіком вже 2 роки не живемо разом, офіційно розлучені. Наш спільний син живе зі мною. Аліментів мій колишній не платить, дякувати богу, можемо нормально жити без допомоги. Єдина проблема — не можу з сином поїхати відпочити за кордон, бо його батько принципово не дає дозвіл. Чи можна якось вирішити це питання?

 • Які правила виїзду осіб, що не досягли 16-річного віку?
 • Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за згодою обох батьків  та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку. 
 • Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.
 • Як отримати дозвіл на виїзд за кордон дитини?

Найкращим варіантом є добровільне отримання такого дозволу. Згода батьків на виїзд громадянина України, який не досяг 16-річного віку, за кордон оформляється у вигляді заяви, в якій справжність підпису батьків засвідчується нотаріально.

 1. Для вчинення цієї нотаріальної дії можна звернутися до державної нотаріальної контори чи до приватного нотаріуса.
 2. Якщо один з батьків принципово не хоче давати дозвіл?
 3. За відсутності згоди одного з батьків виїзд дитини за кордон може бути дозволено на підставі рішення суду.
 4. Позовна заява про надання дозволу на виїзд без згоди та супроводу одного з батьків подається в порядку цивільного судочинства до місцевого суду за зареєстрованим місцем проживанням або перебуванням відповідача.
 5. За подання заяви особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому статтею 4 Закону України «Про судовий збір».
 6. Які документи для цього потрібні?
 7. У позовній заяві повинно бути зазначено:
 • мета виїзду дитини за кордон (лікування, відпочинок, відвідування родичів тощо);
 • період перебування за кордоном дитини;
 • місце перебування (проживання) дитини за кордоном;
 • факт відмови другого з батьків у наданні згоди на виїзд дитини за кордон.

До позовної заяви необхідно додати також докази, що підтверджують викладені в заяві обставини. Так, документами, що підтверджують мету виїзду дитини за кордон, можуть бути: довідка з лікувального закладу про те, що дитина потребує лікування за кордоном, туристична путівка, путівка в санаторій, запрошення від родичів тощо.

Зверніть увагу!

Міністерство юстиції розробило законопроект, який посилює відповідальність батьків, які ухиляються від сплати аліментів. Серед іншого, документом передбачається, що той із батьків, який не забезпечує свою дитину, а сума боргу перевищує 6 місяців, тимчасово втрачає право вирішувати питання виїзду дитини за кордон з тим із батьків, з ким дитина проживає, до погашення такої заборгованості.

Законопроект Верховна Рада розглянула і ухвалила у першому читанні. Нині триває підготовка до другого читання.

Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?

Координаційний центр з надання правової допомоги

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, оф. 312

Телефон: (044) 486-71-06

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Текст блога не претендует на объективность и всесторонность освещения темы, о которой идет речь.

Мнение редакции «Судебно-юридической газеты» может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственность за достоверность и толкование приведенной информации и выполняет исключительно роль носителя.

Источник: https://sud.ua/ru/news/blog/111833-pravila-viyizdu-ditey-za-kordon

До Польщі з дитиною: які документи потрібні для перетину кордону

Якщо ви збираєтеся їхати з дитиною з України в Польщу, то варто заздалегідь зібрати потрібні документи і дозволи. Про те, які папери можуть зажадати на кордоні, ми докладно розповімо у статті.

Законодавство України визначає чіткі правила перетинання державного кордону громадянами України, особливо неповнолітніми.

Статтею 313 Цивільного Кодексу України визначено, що фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд з України лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів і в їхньому супроводі чи у супроводі осіб, які ними уповноважені. Згідно цієї ж статті, фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.

Тобто ваша 16-річна донька або син, маючи дійсний, встановленого взірця та той, що належить пред’явнику паспорт, може вільно перетинати державний кордон.

Таких дітей прикордонники пропустять, звісно якщо вони ще не встигли перед тим порушити українське законодавство, не розшукуються уповноваженими державними (міжнародними) органами і в базах даних прикордонників не має відповідних доручень щодо них.

Відповідно статті 2 до Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» неповнолітні громадяни України виїжджають з України за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта, службового паспорта, проїзного документа дитини, який видається дітям у віці до 18 років, або якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків, та у його супроводі.

Стосовно останніх двох документів необхідно пояснити наступне. На теперішній час видача проїзних документів дитини міграційною службою припинена, усі діти, навіть новонароджені, перетинають кордон за паспортом.

Процедура видачі його міграційною службою та термін дії різниться залежно від віку одержувача. Однак, раніше видані дійсні проїзні документи дитини також дають право на перетин державного кордону.
Також вже не вписуються діти у паспорти своїх батьків.

Проте з паспортами батьків, в які раніше були вписані діти, якщо вони ще дійсні на момент подорожі, неповнолітні за кордон також пропускаються.

Наголошуємо батькам, які перебувають з дітьми за кордоном довгий період – термін дії таких паспортів консульськими установами України вже не продовжується. У разі закінчення терміну дії паспорта вам необхідно виготовити нові паспортні документи і для себе і для своїх дітей.

Якщо ви плануєте під час подорожі з дітьми до країн ЄС слідувати в безвізовому порядку, пам’ятайте, що біометричні паспорти повинні бути у всіх. Для перетину кордону дитиною за дійсним паспортним документом батька (матері) в який вписані відомості щодо неї, необхідно завчасно отримати візу і для дитини.

Також радимо детально вивчити процедури отримання паспортних документів, зокрема біометричних, дітьми різного віку, аби не втрачати дорогоцінного часу і не змінювати свої плани на відпустку через неможливість термінового виготовлення паспорту для дитини.

Источник: https://poland2day.com/ua/v-polshu-s-rebenkom-kakie-dokumenty-nuzhny-dlya-peresecheniya-granitsy/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*