За 4,5 роки незаконного слідства і суду жінка стягнула лише 100 тис. грн моральної компенсації

Громадянам зрозуміло такий вираз, як відшкодування матеріального збитку, коли відповідальність настає після нанесення шкоди власності. Майновий шкода легко можна оцінити в грошовому вираженні. Однак багатьом важко зрозуміти, як відбувається компенсація моральної шкоди, за які фізичні страждання суд виносить рішення про відшкодування шкоди.

Що таке моральна шкода та її компенсація

Під поняттям нанесення моральної шкоди розуміється заподіяння страждань, які можуть мати фізичний чи психологічний характер. Визначення фізичних страждань ні в кого не викликає запитань – це нанесення шкоди здоров’ю. Психологічні страждання включають душевні переживання. До них можна віднести випробовувані з приводу заподіяння шкоди почуття:

 • страху;
 • сорому;
 • приниження.

Законодавство про відшкодування моральної шкоди

Можливість вимагати стягнення за втрати немайнового характеру закріплена в Цивільному кодексі. Законодавчими актами передбачена матеріальна відповідальність громадян, чиї дії або бездіяльність розцінюються як посягання на немайнові права потерпілого. У законі перераховані нематеріальні блага:

 • здоров’я;
 • гідність і ділова репутація;
 • право на безперешкодне пересування і вільний вибір місця проживання;
 • право на приватне життя;
 • авторське право;
 • право на сімейну, лікарську таємницю.

За 4,5 роки незаконного слідства і суду жінка стягнула лише 100 тис. грн моральної компенсації

Підстави компенсації моральної шкоди

Відшкодування шкоди можливе у разі:

 • якщо встановлено факт страждань внаслідок порушення немайнових прав;
 • встановлено дію або бездіяльність, яка стала причиною страждань;
 • виявлено зв’язок між дією або злочинною бездіяльністю і заподіяною шкодою;
 • доведено вину особи, яка завдала шкоду.

Навіть, якщо не встановлена вина особи, за законом потерпілий може висувати вимогу відшкодувати збиток, у разі:

 • коли шкоду заподіяно джерелом, який представляє підвищену небезпеку;
 • незаконного засудження, затримання, взяття підписки потерпілого про невиїзд, накладення на нього адміністративного стягнення;
 • розповсюдження недостовірної інформації, яка ганьбить честь, гідність чи ділову репутацію потерпілого.

За що стягують моральну шкоду

Присудження стягнення можливе при порушенні немайнових прав громадян. Потерпілому може бути призначена компенсація моральної шкоди за:

 • випробовувану душевну біль в разі втрати родича;
 • фізичний біль від травм і перенесений стрес;
 • придбану інвалідність і як наслідок – втрату нормальної життєдіяльності;
 • погіршення психологічного стану;
 • втрату роботи;
 • наклеп, образи;
 • розголошення сімейного, приватного, лікарської таємниці;
 • порушення конфіденційності розмов або листування.

За 4,5 роки незаконного слідства і суду жінка стягнула лише 100 тис. грн моральної компенсації

Спосіб та розмір компенсації моральної шкоди

Мінімальні і максимальні межі стягнення не встановлено законодавством, не передбачені формули для розрахунку величини відшкодування, та й як можна виміряти величину психологічних переживань, почуттів страху, сорому або приниження, тому при розгляді враховуються передбачені законодавством критерії:

 1. Ступінь вини кривдника.
 2. Ступінь і характер перенесених страждань. Вони розглядаються індивідуально для конкретної постраждалої сторони – як вплинули дії кривдника на стан фізичного та психологічного здоров’я, на який період сталася втрата працездатності. Часто для цього необхідні підтвердження.
 3. Обставини. Розгляд конкретної ситуації може вплинути на збільшення або зменшення розміру стягнення.

Форми компенсації

За 4,5 роки незаконного слідства і суду жінка стягнула лише 100 тис. грн моральної компенсації

Розмір моральної шкоди

Можна стверджувати, що критерії оцінки відповідальності винного є умовними і суд знаходить свободу в прийнятті рішень і може суб’єктивно оцінити ситуацію.

Законом передбачені принципи, які потрібно використовувати для визначення розміру грошового відшкодування – це розумність і справедливість.

Слово справедливість передбачає використання всіх існуючих законодавчих актів для захисту порушених прав потерпілого. При встановленні величини суми виплат потерпілому суд враховує:

 1. Бажання потерпілого домовлятися. На рішення суду зменшити розмір відшкодування може вплинути ситуація, коли винна сторона пропонувала компенсувати збитки до початку розгляду позову, а потерпілий відмовився з метою збагачення.
 2. Матеріальний стан заподіяв страждання. Нерозумно виносити рішення відшкодувати таку суму, яку не зможе внести кривдник, але, якщо доведена вина кількох осіб, тобто встановлюється дольова участь у стягненні всіх винних.
 3. Громадська оцінка події, в якому постраждало обличчя, це може допомогти суддям оцінити ситуацію.

Як подати до суду за моральну шкоду

З метою захисту своїх немайнових прав потерпілому необхідно звернутися в суд. Це можна зробити за місцем проживання кривдника, реєстрації свого місця знаходження або майна. Розгляд позову відбувається в судах загальної юрисдикції. При незгоді з прийнятим рішенням однієї з сторін подається касаційна скарга, і розгляд позову проводить суд другої інстанції, касаційний.

Позовну заяву

Для розгляду справи судом потерпілому потрібно скласти заяву-позов. Заявнику потрібно:

 • правильно вказати реквізити суду;
 • внести індивідуальні дані позивача і відповідача;
 • обґрунтувати, якої було заподіяно шкоду і призначити свій розмір для стягнення;
 • перерахувати докази вини відповідача.

Підтвердження моральної шкоди

Факт недотримання нематеріальних прав потерпілого встановлюється в процесі судового розгляду за допомогою свідоцтва інших осіб. В якості доказів приймаються для розгляду документи:

 • довідка про непрацездатність при нанесенні шкоди здоров’ю;
 • стаття в засобах масової інформації, в якій надруковані недостовірні дані;
 • особиста переписка, сімейні фотографії, коли висунуто вимогу на відшкодування моральної шкоди за втрату родича.

За 4,5 роки незаконного слідства і суду жінка стягнула лише 100 тис. грн моральної компенсації

Наслідки моральної шкоди

Доказом вини відповідача щодо потерпілого може служити висновок медичної експертизи про психологічний стан потерпілого. Наслідками заподіяної шкоди можуть бути неврівноважені стану потерпілого з-за випробовуваних почуттів приниження, сорому, ущербності, роздратування, дискомфорту. Результатом моральних переживань можуть стати:

 • зміна відносин на роботі і в сім’ї;
 • погіршення результатів підприємницької діяльності;
 • неможливість займатися громадською діяльністю;
 • навіть суїцид.

Судова практика відшкодування моральної шкоди

На практиці довести заподіяння моральної шкоди набагато складніше, ніж майнового. Позивачу необхідно самостійно або з допомогою адвоката переконати суддів, що погіршення фізичного здоров’я, психологічного стану потерпілого є результатом дій кривдника.

Стягнення моральної шкоди при ДТП

При скоєнні ДТП крім відшкодування матеріальної шкоди заявник має право вимагати компенсувати шкоду, заподіяну його здоров’ю.

При розгляді позовів суди часто в кілька разів зменшують заявлені до стягнення суми, але такі судові розгляди входять в число позовів, коли потерпілі отримують значні виплати.

Отримати відшкодування при ДТП можуть не лише постраждалі, а також особи, чиї родичі загинули під час аварії.

Компенсація за порушення прав споживачів

За 4,5 роки незаконного слідства і суду жінка стягнула лише 100 тис. грн моральної компенсації

Відшкодування моральної немайнової шкоди

На відновлення немайнових прав не поширюється строк позовної давності. У будь-який час можна подавати позов на визнання:

 • недійсними актів органів державного управління, які порушують особисті права;
 • прав автора;
 • або відновлення честі і гідності.
See also:  Законно ездить на автогазе стало почти в 10 раз дороже: что произошло

Для подачі на відшкодування понесених втрат строк позовної давності існує. Можливе застосування законів про порушення немайнових прав та звернення до суду для стягнення грошової плати з відповідача при:

 • порушення умов договору туристичною компанією;
 • порушення сімейної, лікарської таємниці заповіту;
 • поширенні недостовірної компрометуючої інформації;
 • порушення прав автора на авторство, ім’я, публікацію;
 • порушення свободи пересування.

Компенсація у трудовому праві

У більшості випадків при врегулюванні трудових спорів з приводу стягнення відшкодування суди керуються Цивільним кодексом. Компенсація за моральну шкоду працівникові може бути виплачена за нанесення шкоди здоров’ю під час нещасного випадку на виробництві або із-за роботи у шкідливих умовах праці. Може відшкодовуватися заподіяні працівникові шкоди в разі:

 • незаконного звільнення або пониження в посаді;
 • несвоєчасної виплати заробітку;
 • дискримінації за гендерною ознакою, з-за віку;
 • порушення немайнових прав і свобод;
 • відмови у наданні відпустки.

Відео: відшкодування моральної шкоди в цивільному праві

“18 років під слідством…”: Екс-депутат відсудив у поліції 352 тис. грн. моральної компенсації

Колишній депутат Львівської облради Богдан Каспер відсудив у правоохоронців 352 тис. грн моральної компенсації за перебування впродовж 18 років під слідством та звинувачення у розкраданні на кондитерській фабриці «Світоч», передає Корупція.Інфо.

Відкриту проти нього у 1997 році справу закрили лише у жовтні 2015 року за «відсутністю кримінального правопорушення». Після цього він подав до суду на правоохоронців, вимагаючи компенсувати моральну шкоду за почате розслідування.

Популярне: “Вас дитина просить перестати пити! Та іди ти к ї*ні матері!”: Родина на проекті “Міняю жінку” обурила українців

В оприлюдненій 30 березня постанові Апеляційного суду Львівської області вказано, що у 1997 році Богдана Каспера звинуватили у розкраданні майна з фабрики. Розслідування цієї справи тривало більше 18 років і один раз її навіть передавали до суду, однак той повертав матеріали для додаткового розслідування.

Більшість часу за ці 18 років Богдан Каспер перебував під підпискою про невиїзд, а на його майно був накладений арешт. Після того, як у 2015 році із Богдана Каспера остаточно зняли обвинувачення, він подав позов на поліцію та прокуратуру, вимагаючи виплатити йому 10 тис. грн, витрачених на адвокатів, та ще 704 тис. грн моральної компенсації за почате проти нього розслідування.

Сам Богдан Каспер розповів ZAXID.

NET, що цю справу порушили після того, коли він як один із акціонерів «Світоча» та представник колективу відмовився підписувати рішення про входження до переліку акціонерів Nestle.

За його словами, після цього проти нього порушили три кримінальні справи і двічі навіть арештовували на кілька діб. Коли ж усі справи закрили, він вирішив добитися моральної компенсації.

Галицький райсуд Львова відмовив у задоволенні цього позову, зазначивши, що юристи Богдана Каспера не надали достатніх доказів наявності моральної шкоди. Втім, Апеляційний суд Львівської області, розглядаючи цю ситуацію, вирішив частково задовольнити вимоги Богдана Каспера.

«Понад 18 років позивач перебував під слідством, не мав можливості виїхати за межі України, був позбавлений права розпоряджатися своїм майном, що руйнувало його душевний спокій, завдавало моральних переживань, призводило до порушення нормальних життєвих зв'язків. Враховуючи наведене, районний суд прийшов до помилкового висновку про відсутність правових підстав для відшкодування моральної шкоди», – йдеться у рішенні Апеляційного суду Львівської області.

Суд вирішив, що чоловік 220 місяців незаконно перебував під слідством і зобов'язав Державну казначейську службу виплатити йому за це 352 тис. грн (по 1,6 тис.

за кожен із місяців, впродовж яких велося слідство).

Оскільки йдеться про відшкодування компенсації, завданої незаконними діями правоохоронців, то кошти виплачуватимуть із державного бюджету (ні прокуратура, ні поліція нічого не сплачуватимуть).

Водночас сам Богдан Каспер заявив ZAXID.NET, що незадоволений рішенням суду і планує подати касацію, щоб добитися повної компенсації у 714 тис. грн.

Зазначимо, Богдан Каспер був депутатом Львівської облради у 2012-2014 роках і входив до фракції «Свободи». Однак восени 2014 року його виключили з фракції «за порушення дисципліни та контрпартійну діяльність». Тоді ж рішенням фракції Богдана Каспера позбавили мандата депутата ЛОР.

За 4,5 роки незаконного слідства і суду жінка стягнула лише 100 тис. грн моральної компенсації

Корисні судові рішення | Розрахунок та експертиза моральної шкоди

Підтвердження дійсного існування та ступеню тяжкості моральних страждань має здійснювати спеціаліст – психолог, а витрати психологічного дослідження підлягають відшкодуванню за рахунок відповідачів.                     

                                                                    (Верховний Суд в справі № 761/24076/15-ц від 15.11.2018р.).

 • Постанова
 • Іменем України
 • 15 листопада 2018 року                                                                                                                                                                                      м. Київ
 • справа № 761/24076/15-ц; провадження № 61-26051св18

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду: Фаловської І.М. (суддя-доповідач), Висоцької В. С., Пророка В. В., …

ВСТАНОВИВ:

У серпні 2015 року ОСОБА_4, яка діє в інтересах свого неповнолітнього сина ОСОБА_5, звернулася до суду з позовом … про відшкодування моральної шкоди та матеріальної шкоди, завданої внаслідок зараження дитини ВІЛ-інфекцією.

Стягнуто з Київського міського центру крові та МОЗ України на користь ОСОБА_4, яка діє в інтересах свого неповнолітнього сина ОСОБА_5, 1000 000 грн у відшкодування моральної шкоди по 500 000 грн з кожного.

Стягнуто з Київського міського центру крові та МОЗ України на користь ОСОБА_4, яка діє в інтересах свого неповнолітнього сина ОСОБА_5,  5000 грн вартості проведеного психологічного дослідження по 2 500 грн. з кожного.

 1. Разом з тим, у силу статті 23 ЦК України особа, право якої було порушене, має право на відшкодування витрат, які вона зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права.
 2. Так як ОСОБА_4, з метою захисту свого права на отримання відшкодування завданої їй моральної шкоди зверталася до спеціаліста – психолога, для підтвердження дійсного існування та ступеню тяжкості своїх моральних страждань, понесені на проведення психологічного дослідження витрати також підлягають відшкодуванню за рахунок відповідачів.
 3. Керуючись статтями 400, 401, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду
 4. ПОСТАНОВИВ:
 5. Касаційні скарги Міністерства охорони здоров'я України та Київського міського центру крові Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) залишити без задоволення.
 6. Рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 21 грудня 2017 року та постанову Апеляційного суду міста Києва від 15 березня 2018 року залишити без змін.
 7. Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
See also:  Сколько стоит растаможка авто по новому закону. калькулятор

Судді:І. М. Фаловська В. С. Висоцька В. В. Пророк

***

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень.

Розмір моральної шкоди (позивач) обґрунтував Висновком соціально-психологічного дослідження №06-06-18 від 06.06.2018 року Спілки фахівців соціологічних та психологічних досліджень.

 • РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
 • П О С Т А Н О В А
 • І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
 • 15 жовтня 2019 року
 • м. Рівне
 • Справа № 569/5394/18

Як стягнути з держави шкоду за тривале знаходження під слідством

10:50, 23 марта 2020

Боржником у зобов’язанні зі сплати коштів державного бюджету є держава.

Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури і суду, завдали моральної втрати громадянинові, призвели до порушення його нормальних життєвих зв`язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Про це заявив КЦС ВС у справі 207/1728/15-ц.

 • У квітні 2015 року позивачка звернулася до суду з позовом до прокуратури Дніпропетровської області, третя особа — Державна казначейська служба України (далі — ДКС України) в особі Управління ДКС України в Дніпропетровській області, про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду.
 • Позивачка вважала, що внаслідок незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, тривалого знаходженням під слідством і судом їй заподіяно майнову та моральну шкоду.
 • Рішенням районного суду позов задоволено частково.
 • Стягнуто з державного бюджету України на користь позивачки грошові кошти в рахунок відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, у сумі 206 420,00 грн, із яких моральна шкода — 69 600,00 грн; заробіток за час відсторонення від посади — 100 020,00 грн; сума, сплачена у зв`язку з отриманням юридичної допомоги, — 36 800,00грн.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції.

На його думку, суд першої інстанції дійшов висновку про стягнення завданої шкоди без урахування приписів Бюджетного кодексу України, Положення про Державну казначейську службу України та специфіку казначейського обслуговування бюджетних коштів. Так, саме Державне казначейство України здійснює безспірне списання коштів з державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду.

Позивачка звернулася до касаційної інстанції з проханням залишити в силі рішення районного суду.

Так, відповідно до статті 1176 ЦК України шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування запобіжного заходу, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, відшкодовується державою у повному обсязі незалежно від вини посадових і службових осіб органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. Право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, виникає у випадках, передбачених законом.

Відшкодуванню підлягає шкода, завдана громадянинові внаслідок:

 • незаконного засудження;
 • незаконного повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;
 • незаконного взяття і тримання під вартою;
 • незаконного проведення в ході кримінального провадження обшуку, виїмки;
 • незаконного накладення арешту на майно;
 • незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують права громадян.
 1. Як наголосив КЦС ВС, відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури і суду завдали моральної втрати громадянинові, призвели до порушення його нормальних життєвих зв`язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.
 2. 19 червня 2018 року Велика Палата Верховного Суду прийняла постанову у справі №910/23967/16, у якій сформувала правовий висновок про те, що кошти державного бюджету належать на праві власності державі.
 3. Отже, боржником у зобов`язанні зі сплати коштів державного бюджету є держава.

Держава як учасник цивільних відносин набуває і здійснює цивільні права й обов`язки через органи державної влади.

Необхідності зазначення таких відомостей, як орган, через який грошові кошти мають перераховуватись, або номера чи виду рахунку, з якого має бути здійснено стягнення/списання, законом не передбачено.

Такі відомості не впливають ні на підстави, ні на обов`язковість відновлення права позивача в разі встановлення судом його порушення. Вони є регламентацією способу та порядку виконання судового рішення, що має відображатися у відповідних нормативних актах, а не резолютивній частині рішення.

Тобто у справі, яка переглядається, відповідачем є держава, яка бере участь у справі через відповідний орган державної влади. Казначейство здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи, а територіальний орган казначейства брав участь у розгляді цієї справи, реалізуючи всі процесуальні права відповідача.

КЦС ВС вирішив, що рішення суду першої інстанції в частині вирішення позову про відшкодування майнової та моральної шкоди є законним і обґрунтованим.

See also:  Стягнення основної винагороди приватного виконавця: конфлікт інтересів чи конфлікт норм закону?

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що не є доказом належного інформування сторони у справі.

Яке рішення повинен винести суд? — Студопедия

152. Фермерське господарство заявило позов про стягнення з Краснова та Холодова 3600 грн. збитку на тій підставі, що діти відповідачів (12-річний Краснов та 15-річний Холодов) розклали вогнище біля скирди соломи і вчинили пожежу, внаслідок якої згоріло 10 т соломи.

Суд узяв до уваги матеріальне становище відповідачів і задовольнив позов частково, стягнувши з них суму збитку солідарно. При перегляді справи в апеляційному порядку рішення місцевого суду було змінено: із Краснова стягнуто 1500 грн., а з Холодова – 2100 грн., оскільки відповідальність батьків повинна бути дольовою, а не солідарною.

Чи правильно вирішена справа?

153. На адресу одного з комерційних банків від його клієнта ВАТ “Енергія” надійшов лист, в якому клієнт просив пояснити причини затримки зарахування на його рахунок деяких платежів на значну суму, які надходили від його контрагента – ТОВ “Джин”.

При цьому ВАТ “Енергія” надало в банк лист від ТОВ “Джин”, де останній, пояснюючи неодноразове несвоєчасне перерахування коштів за отримані товари, вказував, що це є результатом несумлінного ставлення банку отримувача коштів до виконання розрахункових операцій.

Банк, розуміючи важливість наслідків, що можуть настати, подав позов до суду про стягнення з ТОВ “Джин” суми компенсації моральної (немайнової) шкоди в сумі 100 тис. грн.

В позові було вказано на бездоганність ділової репутації банку, відсутність фактів будь-яких претензій стосовно розрахункового обслуговування його клієнтів, а також на те, що в ньому розміщуються кошти місцевих бюджетів й йому довіряють свої кошти сотні клієнтів із значним обігом грошових коштів. Вказані ж дії ТОВ “Джин” вже викликали сумнів в сумлінності банку у його клієнта ВАТ “Енергія”, яке відоме далеко за межами України. Банк зазначав, що внаслідок таких дій його клієнт може перейти на обслуговування до іншого банку, а вважаючи на тісні ділові зв’язки ВАТ “Енергія” з іншими підприємствами, це неминуче може призвести до відтоку клієнтів і робить абсолютно вірогідним банкрутство банку.

 • В судовому засіданні була встановлена невідповідність поширеної ТОВ “Джин” інформації й повна відсутність вини банку в затримці платежів.
 • Яке рішення повинен винести суд?
 • Н а в ч а л ь н е в и д а н н я
 • Завдання
 • До практичних занять
 • З навчальної дисципліни
 • “Цивільне право України”

Нанесення тяжких, легких тілесних ушкоджень: судові процеси в Києві — відповідальність, компенсації, покарання

У статтях 121-128 Кримінального кодексу України містяться усі відомі види тілесних ушкоджень. Одними із найголовніших факторів, які класифікують такі злочини проти життя та здоров'я особи, є ступінь провини та тяжкість тілесного ушкодження.

Найсерйозніший вчинок з даної категорії – умисне тяжке тілесне ушкодження, а найлегший – умисне легке тілесне ушкодження. Між цими двома категоріями знаходиться ще одна – тяжке (середнє) пошкодження з необережності.

В залежності від важкості нанесеного ушкодження винуватець несе відповідальність та може отримати штраф, примусове притягнення до громадських робіт, або обмеження волі на певний строк.

Також особа, що нанесла деякі тілесні ушкодження іншій особі, повинна обов'язково відшкодувати потерпілому компенсацію: на лікування, компенсації на відшкодування моральної та матеріальної шкоди.

У випадку, якщо ви і є тією потерпілою особою, то вам слід знати, що отримати з обвинуваченого необхідні грошові кошти досить важко. Без досвідченого юриста та кваліфікованого адвоката ви можете програти майбутню судову справу або ж досягти результату, який частково чи повністю вас не задовольнить.

Тому, перш ніж почнеться судовий розгляд справи, заздалегідь подбайте, щоб поряд із вами були професійні юридичні фахівці, які зможуть подбати, щоб ви в повній мірі отримали ту компенсацію, яка вам повинна бути виплачена.

Легкі тілесні ушкодження

Умисне легке тілесне ушкодження відноситься до найлегших вчинків із категорії тілесних ушкоджень.

За статтею 125 КК України кожен такий вчинок карається виправними роботами (від 150 до 240 годин) або ж штрафом (від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів).

Таке адміністративне покарання стосується, як звичайних побоїв, так і ушкодження, яке будь-яким чином вплинуло на стан здоров’я потерпілого або на його працездатність.

Легкі тілесні ушкодження виникають в основному з необережності. Але, навіть за подібних обставин, ушкодження буде кваліфікуватися як злочин.

Тяжкі тілесні ушкодження

За умисне тяжке тілесне ушкодження є відповідна кримінальна відповідальність. У більшості випадків – це до 7 років ув’язнення. Хоча існують і більш важкі випадки, коли винуватця або ж групу винуватців можуть посадити за ґрати на досить довгий термін – від 7 до 10 років.

Подібне може трапитись тоді, коли судово-медична експертиза визначить, що потерпілому були нанесені тяжкі тілесні ушкодження, які носять характер мучення чи призвели до його смерті. Але, навіть у такому разі виграти справу у суді доволі важко, якщо не заручитися підтримкою досвідчених адвокатів.

У нашій компанії як раз і є такі юридичні фахівці, які зможуть докласти зусиль для того, щоб суд виніс необхідний вирок.

Майже усі судові процеси про нанесення тілесних ушкоджень починаються із подачі цивільних позовів від потерпілих осіб. Іншими словами компенсація для потерпілого буде визначена уже під час кримінального процесу.

Але це не означає, що не можна подати позов після винесеного вироку, адже не завжди рішення суду повністю задовольняє потерпілого.

У такому випадку йому доведеться надати до суду цілу купу документів, які свідчитимуть про несправедливість чи необ’єктивність вироку.

Найбільше труднощів виникає під час обґрунтування моральної шкоди та суми можливої компенсації, так як її розмір не можна вирахувати згідно якихось стандартів. Лише досвідчений юрист із нашої компанії зможе як слід донести до суду усі ваші вимоги, а адвокат захистити ваші права під час засідання та стягнути необхідну компенсацію за нанесені ушкодження.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*