Суд: законодавством чітко визначено порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму, який дозволяє зробити це відповідно до прозорої процедури у встановлені строки (житомирський апеляційний адмінсуд , справа № 806/1071/16, 05.10.16)

• Чи погоджуєтеся Ви з твердженням І. Лосева про те, що тоталітаризм народжується не з диктатур чи тиранії, а з «демократії без берегів»? Які відомі Вам історичні події чи факти доводять чи, навпаки, спростовують такий погляд на природу зародження тоталітаризму?

«Тоталітаризм у Європі зароджувався не з диктатур, а з “демократії без берегів”: з хаосу, свободи й лібералізму. З Лютневої революції в Росії 1917 р.

народилася перша у світі тоталітарна держава більшовиків, з відносної демократичності Італії короля Віктора Еммануіла III— фашизм Муссоліні, а з демократичної безладності Веймарської республіки — нацистська диктатура в Німеччині. Це не апологія диктатур, а запрошення до роздумів».

Ігор Лосев, український політолог (Коли приходить хунта // Український тиждень. — 2017. — 20 вересня // http://m.tyzhden.ua/History/200397)

• Ознайомтеся з наведеними нижче уривками з історичних джерел. Які ознаки тоталітаризму висвітлені в них?

«Назвати основні ознаки сталінського тоталітаризму… — означає перерахувати звичайні характеристики військової організації. Радянська Росія перетворилася на державу-гарнізон, у якій кожен насправді перебував в армії».

Р. В. Деніелз, англійський історик (Daniels R.V. Is Russia refomable?: Change a resistance from Stalin to Gorbachev. — Boulder; London, Westview Press, 1988. — P. 20-21)

«Уряд має законодавчо оформити такі положення: 1) єдиною політичною партією в Німеччині є Націонал-соціалістична німецька робітнича партія; 2) той, хто підтримуватиме іншу партію чи організує іншу партію, буде покараний за вироком суду тяжкими роботами до трьох років чи ув’язнений на строк від шести місяців до трьох років.

Берлін, 14 липня 1933 р. Канцлер Адольф Гітлер» (John М. Thompson, Kathleen Hedberg. People and Civilizations. A World History. — Ginn and Company, 1977. — P. 681)

• Розгляньте фото. Що зафіксувала фотокамера?

• Що для Вас особисто символізують люди в протигазах?

• Чи можливо проявити індивідуальність в умовах, коли особистість змушена розчинятись у натовпі?

Суд: Законодавством чітко визначено порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму, який дозволяє зробити це відповідно до прозорої процедури у встановлені строки (Житомирський апеляційний адмінсуд , справа № 806/1071/16, 05.10.16)

Оборона піонерів. Фото В. Булли. 1937 р.

(Фотознімок вважають утіленням образу тоталітарного суспільства).

• Порівняйте політичні плакати із зображеннями Б. Муссоліні, Й. Сталіна та А. Гітлера.

• Якими на цих плакатах постають італійський, радянський та німецький диктатори?

• Які емоції в громадян мали формувати такі пропагандистські матеріали? Заради чого, власне, їх створювали?

Суд: Законодавством чітко визначено порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму, який дозволяє зробити це відповідно до прозорої процедури у встановлені строки (Житомирський апеляційний адмінсуд , справа № 806/1071/16, 05.10.16)

Німецький плакат із зображенням фюрера

Суд: Законодавством чітко визначено порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму, який дозволяє зробити це відповідно до прозорої процедури у встановлені строки (Житомирський апеляційний адмінсуд , справа № 806/1071/16, 05.10.16)

Італійський плакат із зображенням дуче

Суд: Законодавством чітко визначено порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму, який дозволяє зробити це відповідно до прозорої процедури у встановлені строки (Житомирський апеляційний адмінсуд , справа № 806/1071/16, 05.10.16)

Радянський плакат із зображенням «вождя народів»

• Розгляньте малюнок. Яку ознаку тоталітарного режиму він відтворює?

• Чим Ви можете пояснити велику увагу, яку тоталітарні режими приділяли інформації та медіа?

• Чи відомі Вам приклади інформаційних воєн проти власного народу та проти іноземних держав, що відбуваються в сучасному світі?

Суд: Законодавством чітко визначено порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму, який дозволяє зробити це відповідно до прозорої процедури у встановлені строки (Житомирський апеляційний адмінсуд , справа № 806/1071/16, 05.10.16)

• Ознайомтеся з наведеними нижче уривками з історичних джерел. Від яких, на Вашу думку, моральних якостей має бути зроблене «щеплення», щоб особистість перетворилася на homo totalitaricus — особливий тип людей, сформований тоталітарним режимом?

«Щоб брати участь в управлінні тоталітарною державою, недостатньо бути готовим прийняти на віру добрі наміри для негідних вчинків: людина повинна бути здатною з власної волі порушити будь-яку моральну норму, яку вона колись знала, якщо це необхідно для досягнення поставленої мети».

Фрідріх Гаєк, австрійський економіст (Хайек Ф. А. Дорога к рабству // Новый мир. — 1991. — №8. — С. 194-195)

«Раніше ми зазвичай казали: це правильно чи неправильно. Тепер ми повинні ставити запитання: що сказав фюрер? Ми гордо зобов’язані визнавати вищим проявом нашого народного духу закони, освячені Адольфом Гітлером». Ганс Франк, нацистський міністр юстиції (John М. Thompson, Kathleen Hedberg. People and Civilizations. A World History. — Ginn and Company, 1977. – P. 682)

«Я докладаю нелюдських зусиль, щоб просвітити цих людей… Вони мають зрозуміти, що стануть зрілими, лише підкоряючись. Коли вони навчаться коритися, вони повірять у те, що я кажу, і тоді підуть маршем, стрункими колонами під мою команду».

Беніто Муссоліні (Смит Д. Муссолини. — М.: ИнтерДайджест, 1995. — С. 76)

«Хвала Сталіну! Сталін сяє, як сонце. Сонце сяє лише вдень, а Сталін сяє вночі та вдень!»

(Гасло з радянського плакату)

• Проаналізуйте схеми. Сформулюйте, чим принципово відрізняється зображена на схемі система взаємозв’язків між владою й людьми в демократичному суспільстві та в умовах тоталітарного режиму.

Суд: Законодавством чітко визначено порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму, який дозволяє зробити це відповідно до прозорої процедури у встановлені строки (Житомирський апеляційний адмінсуд , справа № 806/1071/16, 05.10.16)

Тоталітарний режим

Суд: Законодавством чітко визначено порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму, який дозволяє зробити це відповідно до прозорої процедури у встановлені строки (Житомирський апеляційний адмінсуд , справа № 806/1071/16, 05.10.16)

Демократичний устрійИсточник: https://history.vn.ua/pidruchniki/world-history-10-class-2018-polyanskii-standard-level/18.php

Тоталітарний режим. Тести

Тоталітарний режим. Тести

Суд: Законодавством чітко визначено порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму, який дозволяє зробити це відповідно до прозорої процедури у встановлені строки (Житомирський апеляційний адмінсуд , справа № 806/1071/16, 05.10.16)

Утвердження тоталітарного ладу. Масові репресії в радянській Україні.

 • Варіант 1
 • Початковий рівень
 • Яке твердження відповідає визначенню: “Політика придушення, залякування політичних противників жорстокими насильницькими методами.” А) Депортація Б) Тоталітаризм В) Репресії
 • Г) Терор
 1. В якому році був сфабрикований процес над “Спілкою визволення України”:

А) 1928 р. Б) 1929 р. В) 1930 р.

Г) 1931 р.

 1. Яка подія відбулася в січні 1937 р.?

А) Київ став столицею України; Б) схвалена нова Конституція УРСР; В) відбувся VІІ з’їзд  рад СРСР;

Г) судовий процес над СВУ.

 1. Який з’їзд затвердив Конституцію УРСР?

А) надзвичайний ХІV з’їзд рад України; Б) ХІІІ з’їзд рад України; В) ХІІ з’їзд рад України;

Г) ХV з’їзд рад України.

А) 18 листопада 1936 р.; Б) 24 березня 1933 р.; В) 5 лютого 1935 р.;

Г) 1 грудня 1934 р.

 1. Кого в 30-х роках називали “совістю української інтелігенції”?

А) Борис Грінченко Б) Сергій Єфремов В) Модест Левицький

Г) Федір Матушевський

 Средній рівень.  Тоталітарний режим

 1. Дайте визначення термінам:

Шумкізм — _____________________________________________________ Волобуєвщина — _________________________________________________

 1. Виберіть правильні твердження:

А) “Політика ножиці цін — це встановлення завищених цін на промислові товари і відповідно зниження на сільськогосподарчу продукцію.” Б) Внаслідок “чисток” кількісний склад КП(б)У з 1933 до 1938 рр.

зменшився на 266281 особу, тобто майже на половину. В) Процес СВУ – справа спрямована проти 53 спеціалістів вугільної промисловості Донбасу Г) Закон про п’ять колосків” був прийнятий 5 серпня 1933 року.

Д) Жертвами репресій насамперед ставали найяскравіші постаті українського національного відродження – М.Бойчук, М.Зеров, М.Хвильовий, Л.Курбас.

Е) У 30-х роках Сталін уособлював демократичну владу над суспільством

 Достатній рівень

 1. Встановіть відповідність між визначеннями та термінами:
А) Захід державного примусу, арешти, переслідування, покарання 1. Терор
Б) Політика придушення, залякування політичних противників жорстокими насильницькими методами 2. Тоталітарний режим
В) Політичний режим, який передбачає встановлення всеосяжного державного контролю над всіма сферами життя шляхом терору, знищення демократичних свобод, зосередження влади в руках окремої групи 3. Голодомор
Г) Масове явище, яке охопило всю територію Української РСР в 1932-1933 роках і мав великі людські жертви. 4. Репресії
 1. Встановіть у хронологічній послідовності появу термінів:
 1. А) “розстріляне відродження”; Б) “волобуєвщина”; В) “хвильовизм”;
 2. Г) “шумкізм”
 3. Відповіді:
 1. Г
 2. В
 3. Б
 4. А
 5. Г
 6. Б
 7.  Шумкізм. Шумський, засуджуючи російський шовінізм, ставить за головну мету виступити проти священного для більшовиків принципу централізму. В написаному на початку 1926 р. листі до Сталіна він вказує на поглиблення процесів українського національного відродження, переконуючи його в тому, що для блага партії цей динамічний і масовий рух слід контролювати українським комуністам, а не представникам неукраїнських народів. Інакше українці, національна свідомість яких невпинно зростає і які ніколи не ставилися з особливою симпатією до більшовиків, можуть повстати й скинути владу, на яку вони дивляться як на чужоземну. Щоб уникнути цього, Шумський пропонував призначити на керівні посади в українському радянському уряді та Комуністичній партії України таких українських комуністів, як Григорій Гринько і Влас Чубар, відкликавши таких призначенців, як німець Еммануїл Квірінг і зрусифікований єврей Лазар Кагаїювич. Ця пропозиція, що зображалася засобом поширення комунізму, була не чим іншим, як закликом обирати політичних керівників України не в Москві, а на Україні.  «Волобуєвщина» – назва особливо небезпечної української націоналістичної течії.
 8. А, Б, Д
 9. А4, Б1, В2, Г3
 10. Г, В, Б, А

Источник: http://forhistory.xyz/totalitarnyi-rezhym/

Підготовче провадження, що слід знати (юридична консультація) | Статті

Суд: Законодавством чітко визначено порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму, який дозволяє зробити це відповідно до прозорої процедури у встановлені строки (Житомирський апеляційний адмінсуд , справа № 806/1071/16, 05.10.16)Підготовче провадження – це стадiя судового прoцесу, в якoму рoзглядається предмет спoру, позoвні вимoги, заперечення на позoвні вимoги, склад учасників судовoго процесу, вирішення відводів, xарактер спірних правовідносин та інших дій, які будуть слугувати для правильного і безперешкoдного розгляду справи пo суті. Підготoвче прoвадження пoчинається відкриттям прoвадження у справі та закінчується закриттям підготoвчого засідання. Підготoвче прoвадження має бути прoведене прoтягом шістдесяти днів з дня відкриття прoвадження. Прoте в деяких випадках, для належної підготoвки справи пo суті, це стрoк може бути прoдовжений за ініціативи суду абo однієї зі стoрін.

See also:  Рада приняла новый закон о финмониторинге: что поменялось для клиентов банков

Відповідно до змін, які відбулися у ЦПК України, після відкриття справи та отримання уxвали про вiдкриття провадження, слiд подати відзив на позовну заяву, всі докази по справі, висновки, заяви, що є невiд’ємною частиною вашого заперечення на позов, у строк встановлений судом. Вiдзив – це те саме заперечення на позов, проте, він подається до початку розгляду справи.

Якщо у справі, ви були залученi, як третi осoби, ви також маєте право подати письмовi пояснення щодо позову aбо відзиву. Прoте, важливо знати, що учасники мають правo подати всі необхідні документи у строк встановлений судом та до закiнчення підготовчого прoвадження, iнакше суд має правo розглядати спiiр за наявними матерiалами справи, звичайно, якщо немає пoважної на це причини.

Розглянемo детальнiше, що вiдбувається у пiдготовчому прoвадженні.

1. Судoм надсилається ухвала про вiдкриття прoвадження у справi.2. Позовна заява з додатками для усіх учасників судового процесу.3. Пoдання вiдзиву.4. Пoяснення третiх oсіб щодо позову або вiдзивy.5. Розглядається зyстрічний позов.6.

Позови третіх осіб із самостійними вимoгами.7. Подання відповіді на вiдзив та заперечення.8. Підготовче засідання, яке проводиться судом з повідомленням учасників справи.9. Судові рiшення – які виносяться у підготовчому провадженні.

Згідно чинного законодавства термiн проведення пiдготовчого провадження залежить вiд обставин справи і необхідностi вчинення відповідних процесуальних дiй, які призначаються суддею. Проте, важливo знати, що пiдготовче провадження мaє бути розпочaто не пізніше ніж через тридцять днів, з дня вiдкриття провaдження.

Підготовче засiдання – щo це?

Отримавши всі необхідні документи та докази по справі, проводиться підготовче засідання, в якому з викликом сторін, уточнюють всі деталі справи, порядок з’ясування обставин, визначається дата, час та місце судового засідання розгляду справи по суті. Розглядаються всі заяви та клoпотання, що були подані до суду.

За пoтреби призначаються відповідні експертизи, встановлюється строк та порядок врегулювання спoру за участю судді за наявності згоди на його проведення, здійснюються інші дії, необхідні для правильного і своєчасного розгляду справи по сутi. Також детальний перелiк підготовчого засідання, наведено у статті 197 ЦПК України.

При проведенні підготовчого засідання, суд керується загальними правилами проведення розгляду справи по сутi.

Випадки, коли суд може відкласти підготовче засідання :

1. Якщо учасник судового процесу:- який був належним чином повідомлений про дату, час та місце засідання, не з’явився до зали суду, проте його вiдсутність не перешкоджає розгляду справи по суті.

– неявка в судове засідання, щодо якого відсутні відомості, що йому було вручено повідомлення про час, дату та місце проведення судового засідання;- перша неявка в судове засідання, з наявної поважної причини, про яку повідомлено та визначено судом поважною;

2. Виникнення теxнічниx причин.

3. Необxідність у витребуванні нових доказів.

4. Зміни сторін у справі або залучення третіх сторін.

Також суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні, а саме тоді:

1. Коли не виконуються вимоги уxвали про вiдкриття провадження у встановлений строк.

2. Неподання доказів особою, яка не є учасником судового процесу.

3. Витребування нових доказів.

4. Якщо існує необхідність у заміні відведеного перекладача, спеціаліста чи експерта.

У підготовчому засіданні існують свої особливості, наприклад:

1. Якщо розгляд справи починається спочатку, то суд призначає та проводить підготовче засідання спочатку в загальному порядку, крім випадків, коли ухвалюється рішення судом про колегіальний розгляд справи.

2. Якщо розгляд підготовчого провадження відкладається або огoлошується перерва, тo розгляд справи, відбувається зі стадії, на якій булo відкладено або в ньoму оголошено перерву.

 • Судові рішення у підготовчому провадженні
 • Після розгляду справи у підготовчому провадженні, суд постановляє ухвалу про процесуальні дії, які є важливими до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.
 • Також, в результаті розгляду підготовчого провадження суд постановляє ухвалу про:

1.Закриття провадження у справi.2. Залишення позовної заяви без розгляду.3. Закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.4. У випадку визнання позову вiдповідачем.5. Укладення мирової угоди, відмови від пoзову, визнання позову.

Також, суд заслуховує думку сторін, щодo дати призначення засідання для розгляду по суті.

В даній статті oписано всі деталі, які необхідні знати про підготовче провадження, яке згідно чинного законодавста є обов’язковим перед розглядом справи по суті.

Проте, для кожної ситуації, є свої особливості.

Якщо ви не знаєте, як правильно подати документи чи підготуватись до засідання, наші адвокати можуть надати вам консультацію з того чи іншого питання та за вашим бажання зробити все за вас.

Майоров Василь, адвокат, к.ю.н. – 073-073-60-60

Источник: http://pravo-porada.com.ua/articles-66/pidgotovche-provadzhennya-shcho-slid-znati-yuridichna-konsultatsiya

О запрещении коммунистической идеологии и ликвидации символов тоталитарного и коммунистического режимов

Проект

вноситься народними депутатами України Зайцем І. О., Джоджиком Я. І. 

 • Верховна Рада України
 • Враховуючи, що:
 • Злочини вчинені представниками комуністичного режиму в Україні були наслідком практичного втілення комуністичної ідеології, як злочини гітлерівського режиму є наслідком втілення ідеології нацизму.
 • Жертвами цих злочинів стали понад 20 мільйонів українців внаслідок свідомої політики фізичної винищення представників українського народу, а жертвами комуністичної ідеології різного напрямку, стали кілька сот мільйонів чоловік, що є цілком співмірно із злочинами вчиненими гітлерівським режимом нацистської ідеології, засудженої на міжнародному рівні.
 • Голодомор 1932-33 років був одним з найбільших злочинів представників комуністичної ідеології так, як Голокост вчинений гітлерівським режимом був одним з найбільших злочинів Другої світової війни.
 • Міжнародну практику засудження представників комуністичної ідеології і прирівняння їх злочинів до злочинів нацизму
 • З метою недопущення повторення таких злочинів у майбутньому, встановлення історичної та соціальної справедливості, сприяння міжнародному засудженню комуністичної ідеології, як людиноненависницької, аналогічно до світового засудження ідеології нацизму та будь-яких дискримінації за національною чи соціальною ознакою приймає цей закон.
 • Цей Закон визначає правові основи заборони комуністичної ідеології в Україні, забороняє діяльність об'єднань громадян, які сповідують комуністичну ідеологію, забороняє пропаганду комуністичних ідей та використання комуністичної символіки, встановлює порядок ліквідації символів радянського тоталітаризму, передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність за невиконання закону.

Комуністичною ідеологією вважається система концептуально оформлених уявлень, ідей і поглядів на політичне життя, заснованих на нетерпимості одного соціального класу (соціальної верстви) щодо іншого, антигуманізмі і тоталітаризмі, передбачає розвиток ідеї про зверхність одного соціального класу над іншим, верховенстві одного класу і держави над особистістю, заперечення права народів та націй на самовизначення, заперечення права приватної власності на засоби виробництва, будь-які силові дії на встановлення диктатури однієї верстви, агресію щодо іншої соціальної верстви, нетерпимість до інших думок, встановлення однопартійної системи управління. Під комуністичною ідеологією також розуміється трактування її різних форм у викладенні її основних представників: В. Леніна, Й. Сталіна, М. Цзедуна, К. Маркса.

 1. Тоталітарними комуністичними символами вважаються:
 2. а) зображені у будь-якому вигляді герби та прапори колишнього СРСР та радянських республік або їх елементи,
 3. б) пам'ятники діячам КПРС або подіям, пов'язаним з антиукраїнською діяльністю КПРС (за винятком пам'ятників, пов'язаних з визволенням України від німецько-фашистських загарбників або з розвитком української науки та культури).
 4. в) символіка КПРС та інших комуністичних радянських організацій або її елементи,
 5. г) зображення комуністичних гасел або цитат колишніх діячів КПРС,

д) назви вулиць, площ, підприємств, установ та організацій у яких використані імена діячів КПРС, назви СРСР, республік СРСР, УРСР, КПРС, назви пов'язані з Жовтневим переворотом вчиненим 25 жовтня (7 листопада за новим стилем) 1917 року в Росії представниками Соціал-демократичної робітничої партії Росії (більшовиків) під керівництвом В. Леніна, назви пов'язані з партійними з'їздами тощо (за винятком пам'ятників, пов'язаних з визволенням України від німецько-фашистських загарбників або з розвитком української науки та культури).

 • Пропагандою комуністичних ідей вважаються: публічні заклики до відновлення комуністичного режиму в Україні; виготовлення та поширення друкованої та іншої рекламної продукції; розповсюдження поглядів комуністичної ідеології через Засоби масової інформації, окрім випадків, коли це робиться з метою наукових досліджень; публічне відзначення свят, встановлених комуністичним режимом (7 листопада, 23 лютого, 22 квітня); проведення масових заходів з використання комуністичної символіки; публічне виконання Інтернаціоналу або державного гімну СССР.
 • 1) Комуністична ідеологія в усіх її проявах, відгалуженнях, в Україні заборонена як людиноненависницька.
 • 2) Діяльність політичних партій та громадських організацій, у тому числі молодіжних, які сповідують комуністичну ідеологію в усіх її проявах, в Україні заборонена.
 • 3) Організації, визначені в частині другій цієї статті, які на час набрання чинності цим Законом зареєстровані в Україні, припиняють свою діяльність, що тягне за собою розпуск їхніх керівних органів, обласних, міських, районних організацій, їхніх первинних осередків та інших структурних утворень, передбачених статутом, а також припинення членства у цих організаціях.
See also:  Минфин рассказал, как будут работать новые законы про рро

4) Пропаганда комуністичних ідей в Україні заборонена. Будь яка рекламна продукція, в якій міститься пропаганда комуністичних ідей, тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Пропаганда комуністичних ідей засобом масової інформації є підставою для відмови у його державній реєстрації або припинення діяльності засобу масової інформації у судовому порядку.

5) Виготовлення та поширення, а також публічне використання комуністичної символіки на всій території України заборонено.

Виготовлення та поширення продукції, у тому числі сувенірної, яка містить комуністичну символіку, тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Комуністична символіка може використовуватись лише в експозиціях музеїв, які відображають період панування комуністичної ідеології в Україні.

 1. Для узагальнення та оцінки інформації про військові злочини та злочини проти людства, у тому числі геноциду, здійснених в Україні комуністичним режимом, ліквідації наслідків цих злочинів та відновлення історичної справедливості створюється Комісія з питань військових злочинів та злочинів проти людства, здійснених в Україні комуністичним режимом.
 2. До відання Комісії відноситься: встановлення кількості жертв комуністичного режиму СССР; визначення місць масових поховань цих жертв; узагальнення всіх даних про розкуркулення, репресії, масові депортації та розрахунок збитків, спричинених Україні та українцям за час комуністичного режиму СССР.
 3. Організаційно-правові основи діяльності Комісії з питань злочинів проти людства, здійснених в Україні комуністичним режимом, визначаються Законом.
 4. Висновки Комісії з питань військових злочинів та злочинів проти людства, здійснених в Україні комуністичним режимом, є:
 5. 1) предметом відкритого розгляду Верховної Ради України;
 6. 2) підставою для проведення в Україні публічного судового процесу над комунізмом, за аналогом проведення публічного процесу над нацизмом;
 7. 3) підставою для подання Україною резолюції про засудження комунізму на міжнародному рівні.
 8. Органи місцевого самоврядування ліквідовують символи:
 9. визначені пунктами “а”, “б”, “в”, “г”, “д” Статті 1 цього закону – до 31 грудня 2010 року.
 10. Витрати та доходи, пов'язані з ліквідацією комуністичних тоталітарних символів, відносяться на рахунок місцевих бюджетів, за винятком ліквідації комуністичних тоталітарних символів на будівлях центральних органів законодавчої, виконавчої та судової влади, яка фінансується за рахунок державного бюджету України.
 11. Комуністичні тоталітарні символи у разі можливості після демонтажу підлягають переробці (переплавці) або продажу із зарахуванням виручених коштів до бюджетів територіальних громад, на території яких перебували ці символи.
 12. Ліквідація комуністичних тоталітарних символів, які внесені до загальнодержавного переліку пам'яток історії та культури здійснюється після вилучення їх з цього переліку, яке приймається Кабінетом Міністрів України.
 13. Комуністичні тоталітарні символи, внесені до загальнодержавного переліку пам'яток історії та культури, можуть бути за рішенням сесії відповідної місцевої Ради переміщені на інше місце.

В Україні започатковується вшанування пам'яті жертв комуністичної ідеології, створюється Національна книга пам'яті жертв комуністичної ідеології, до якої заноситься інформація про військові злочини та злочини проти людства, у тому числі геноцид, здійснені в Україні комуністичним режимом СССР інших країнах, та імена усіх жертв цього режиму. Положення про створення, ведення та поширення книги комунізму визначається Кабінетом Міністрів України.

 • В пам'ять жертв комунізму та з метою виховання патріотизму засновується Національний меморіал пам'яті жертвам комуністичної ідеології, який розташовується у центральній частині міста Києва.
 • Щодо всіх документів комуністичного режиму СССР, у тому числі тих, що знаходяться в архівах спецслужб, скасовується гриф секретності та конфіденційності.
 • Для кожного хто рятував представників народу України від геноциду або репресій, доносив правду про злочини комуністичного режиму, запроваджується державна нагорода “Борець із злочинами комуністичної ідеології”.
 • В Україні встановлюється День пам'яті жертв комуністичної ідеології, який відзначається щорічно у четверту суботу листопада в День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій.
 • Невиконання положень цього закону тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства.
 • Контроль за дотриманням законодавства про заборону комуністичної ідеології здійснюється Президентом України та Верховною Радою України.
 • Нагляд за дотриманням законодавства про заборону комуністичної ідеології здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

2. Верховній Раді України провести парламентські слухання на тему: “Злочини комуністичного режиму в Україні”.

 1. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 2. а) подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом.
 3. б) розробити і подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про Комісію з питань військових злочинів та злочинів проти людства, здійснених в Україні комуністичним режимом”.
 4. в) розробити і затвердити державну програму декомунізації України.
 5. г) привести нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

4. Міністерству юстиції України в місячний термін скасувати реєстрацію політичних партій та громадських організацій, в тому числі молодіжних, які сповідують комуністичну ідеологію в усіх її проявах.

Голова Верховної Ради України  В. Литвин

Источник: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF45I00A.html

Підстави і порядок введення надзвичайного стану в Україні

Відповідно до передбаченого Конституцією та Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану», надзвичайний стан може бути введено, зокрема, у таких випадках:

 • спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;
 • необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади;
 • виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;
 • виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об’єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Питання про введення надзвичайного стану вирішують Президент України та Верховна Рада України.

Надзвичайний стан може бути введено у всій Україні або в окремих її місцевостях Указом Президента України, який має затвердити Верховна Рада України протягом двох днів з моменту звернення Президента України. Пропозиції щодо введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президентові України подає національної безпеки і оборони України.

До введення надзвичайного стану Президент України звертається через засоби масової інформації або в інший спосіб до груп осіб, організацій, установ, які є ініціяторами чи учасниками дій, що можуть бути приводом для запровадження надзвичайного стану, з вимогою припинити свої протиправні дії протягом встановленого у зверненні строку і попередженням про можливість введення надзвичайного стану. Водночас «за умов, що вимагають невідкладних заходів для врятування населення або недопущення загибелі людей», надзвичайний стан може бути введено без попередження.

Після підписання Указу про введення надзвичайного стану Президент України звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження. Звернення Президента України Верховна Рада України розглядає в невідкладному порядку.

 • Указ Президента України про введення надзвичайного стану, затверджений Верховною Радою України, негайно оголошується через засоби масової інформації або в інший спосіб.
 • В Указі Президента України про введення надзвичайного стану зазначаються:
 • •         обгрунтування необхідності введення надзвичайного стану;
 • •         межі території, на якій вводиться надзвичайний стан;
 • •         час, з якого вводиться надзвичайний стан, і строк, на який він вводиться;
 • •         перелік і межі надзвичайних заходів, вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням надзвичайного стану, а також перелік тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;
 • •         органи державної влади, органи військового командування та органи місцевого самоврядування, яким доручається здійснення заходів надзвичайного стану, та межі їх додаткових повноважень;
 • •         інші питання.
See also:  Неподъемная отчетность: новый закон взвинтит цены на услуги аудиторов

Щодо строку, на який може бути введено надзвичайний стан в Україні, то він становить не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях. Зазначений строк може бути продовжено не більш ніж на 30 днів. Указ про продовження дії надзвичайного стану також набирає чинності лише після його затвердження у Верховній Раді України.

Що введення надзвичайного стану може означати для громадян України?

У період надзвичайного стану встановлюються обмеження стосовно руху транспорту, посилення охорони громадського порядку, заборона страйків і масових заходів, може навіть здійснюватися примусове відчуження майна у фізичних і юридичних осіб, а саме:

 • встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;
 • обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
 • посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
 • заборона проведення масових заходів, окрім заходів, заборону на проведення яких встановлює суд;
 • заборона страйків;
 • примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

Додатково можуть здійснюватися такі заходи:

 •          запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби);
 •          перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках – проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян;
 •          заборона призовникам і військовозобов’язаним змінювати місце проживання без відома відповідного військового комісаріату;
 •          обмеження або тимчасова заборона продажу зброї, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин, а також алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі;
 •          тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної і холодної зброї та боєприпасів, а у підприємств, установ і організацій – також навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин і матеріалів, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин;
 •          заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;
 •          регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого і колективного користування;
 •          особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі;
 •          порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.
 1. Окрім того, відповідно до законодавства, у період надзвичайного стану не може бути, відповідно, припинено чи обмежено повноваження Президента України, Верховної Ради України (іншими словами, їх переобрання), Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також судів, органів прокуратури України, змінена Конституція України.
 2. Юридичним особам, майно і ресурси яких використовувалися для відвернення або ліквідації ситуацій, що стали причиною введення надзвичайного стану, відшкодовується їх повна вартість у встановленому законом порядку.
 3. Якщо майно, що було примусово відчужене у юридичних і фізичних осіб, після скасування правового режиму надзвичайного стану збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати повернення такого майна у судовому порядку або вимагати надання йому взамін іншого майна, якщо це можливо.

Правосуддя на території, де введено надзвичайний стан, здійснюється лише судами, створеними відповідно до Конституції України. Створення надзвичайних та особливих судів забороняється.

Комендантська година (заборонений час) — заборона військовим комендантом в певний час доби і на певний час перебувати на вулицях та в громадських місцях мешканцям певного населеного пункту, де встановлено надзвичайний стан..

Виконання питань дотримання комендантської години мешканцями даного населеного пункту покладається військовим комендантом на спеціально виділені для цієї мети озброєні вогнепальною зброєю і спеціальними засобами комендантські патрулі з числа військовослужбовців чи співробітників міліції.

Якщо людина в заборонений час – на протязі комендантської години знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, які б давали право їй на таке перебування на вулиці чи підтвердити обставину про відсутність таких документів у даної особи, а також встановити причину порушення комендантської години. В разі потреби, комендантський патруль наділений правом проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла затриманих громадян. При навмисному опору з боку затриманої особи виконати законні вимоги комендантського патруля до такої особи може бути застосована фізична сила чи вогнепальна зброя. При встановленні правових підстав порушення режиму встановленої комендантської години, дана особа може бути затримана і доставлена до відповідного пункту перевірки (військова комендатура, орган міліції) для оформлення по факту порушення відповідних документів та можливого притягнення даної особи до юридичної відповідальності (штраф, арешт) на підставі рішення відповідного органу чи суду.

Юридичний помічник » Публікації » 5,223 переглядів

Источник: https://pomichnyk.org/publikatsiji/pidstavy-i-poryadok-vvedennya-nadzvychajnoho-stanu-v-ukrajini.html

Утвердження тоталітарного режиму в 1929-1939 рр. — Тренувальні тести з історії України

0 из 72 заданий окончено

Вопросы:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72

Информация

Тренувальний тест повністю відповідає структурі та вимогам зовнішнього незалежного оцінювання. Бажаємо успіху!

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

 • Правильных ответов: 0 из 72
 • Ваше время:
 • Время вышло
 • Вы набрали 0 из 0 баллов (0)
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 1. С ответом
 2. С отметкой о просмотре
 1. У яких уривках з історичних джерел відображено особливості життя українського суспільства в 1930-х роках? 

  1. «Загальні збори бідноти… виносили постанови про відібрання у куркулів усіх засобів виробництва. Намічали  день  розкуркулення  й  розподіляли  актив  бідняків  по  господарствам  куркулів.  В  зазначений термін актив приходив до куркуля та описував усе його майно».
  2. «Опір набув  великого  поширення.  Зброя,  яка  залишилася  з  воєнних  часів,  стала  умовою  для  розгортання  партизанської  війни.  Партизанські  загони  швидко  розгорталися  в  лісовій  та  лісостеповій зонах суцільної колективізації».
  3. «Адміністрування, перегини по відношенню до середняка, штучне насадження колгоспів, методи насильства не тільки щодо середняка, а й бідноти набули характеру системи…»
 2. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які  потрібно використовувати, характеризуючи їх.

  • Українська Центральна Рада, Універсал, українізація армії, Українська Народна Республіка, радянська влада.
  • Конституція УНР, Українська держава, Директорія, Акт злуки, «воєнний комунізм», продрозверстка.
  • Продподаток, трест, договірна федерація, Союз РСР, Конституція УСРР, коренізація.
  • П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків», Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».
  • Асиміляція, осадники, пацифікація, інтегральний націоналізм, Карпатська Україна.
  • Українська революція (1917 – 1918 рр.)
  • Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920 рр.)
  • Україна в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)
  • Радянська модернізація України (1929 – 1938 рр.)
 3. Встановіть відповідність:

  • 7 серпня 1932 р.
  • 9 березня 1930 р.
  • 31 серпня 1935 р.
  • 7 липня 1933 р.
  • 8 серпня 1931 р.
  • ухвалення закону «Про п’ять колосків»;
  • початок процесу СВУ в Харкові;
  • трудовий рекорд О.Стахонова;
 4. Встановіть відповідність:

  • 5 січня 1930 р.
  • 18 травня – 6 липня 1928 р.
  • 13 травня 1933 р.
  • 28-29 січня 1930 р.
  • 8 квітня 1934 р.
  • постанова «Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву»;
  • самогубство М.Хвильового;
  • надзвичайний («самоліквідаційний») собор УАПЦ
 5. Установіть послідовність.

  • перехід до форсованої індустріалізації
 6. Установіть послідовність.

  • початок першої п’ятирічки
  • арешт українських кобзарів і лірників

Источник: https://test.izno.com.ua/utverdzhennya-totalitarnogo-rezhimu-v-1929-1939-rr-2/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*