Перевірка держпраці: види порушень трудового законодавства

31 грудня 2019 року вступила в дію постанова №1132 Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю», якою затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю («Порядок»). Порядок модифікує процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними та фізичними особами, які використовують найману працю, яка існувала раніше.

Багато у чому Порядок повторює положення попереднього Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, скасованого 14 травня 2019 року постановою Шостого апеляційного адміністративного суду. Однак деякі процедури контролю за дотриманням законодавства про працю зазнали змін, тож розглянемо їх більш детально.

Види перевірок та контролюючі органи

Основної формою контролю, відповідно до Порядку, є лише інспекційне відвідування, які за своєю суттю є позаплановими заходами.

Контроль за дотримання законодавства про працю покладається на Державну службу України з питань праці («Держпраці») та виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, посадовим особам яких видаються відповідні посвідчення. При цьому до повноважень інспекторів органів місцевого самоврядування відносяться лише виявлення неоформлених працівників та контроль у сфері оплати праці.

Підстави для перевірок

Найперше, на що варто звернути увагу, це зміни в переліку інформації від державних органів, яка може слугувати підставою для інспекційного відвідування.

До підстав проведення перевірок, як і раніше, відносяться: звернення працівника; звернення фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин; рішення керівника Держпраці виключно з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел; рішення суду; інформація Державної служби статистики та її територіальних органів (про наявність заборгованості з виплати заробітної плати), Державної фіскальної служби України («ДФС») та її територіальних органів, Пенсійного фонду України («ПФУ») та його територіальних органів, профспілкових органів.

До позитивних нововведень можна віднести виключення з переліку такої інформації відомостей від ДФС про роботодавців, які мають заборгованість із єдиного соціального внеску.

Також Порядок конкретизує, за яких умовдані з ПФУ про роботодавців, які нараховують зарплату працівників у розмірі, меншому за мінімальну може слугувати підставою для перевірки.

Відтепер кількість таких працівників має дорівнювати або перевищувати 30 відсотків від загальної кількості. Раніше таку відсоткову межу не вказували.

 • В той же час, перелік підстав для візиту інспектора праці розширився, і до нього включено: (1) за дорученням Прем'єр-міністра України; (2) за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; (3) за запитом народного депутата; (4) у разі невиконання вимог припису інспектора Держпраці.
 • Повідомлення посадових осіб органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів, якщо вони виявили під час виконання своїх повноважень ознаки порушень законодавства про працю може слугувати підставою для інспекційного відвідування тільки у частині неоформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин.
 • Також інспекційні відвідування мають проводитися лише з питань виявлення неоформлених трудових відносин, якщо Держпраці отримало інформацію:
 • · від ДФС та її територіальних органів про: (1) невідповідність кількості працівників обсягам виробництва (виконаним роботам, наданим послугам) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності, (2) факти порушення законодавства про працю, виявлені під час виконання повноважень;
 • · від ПФУ та його територіальних органів про: (1) фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця понад рік, (2) роботодавців, у яких 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів.

Таким чином, до зони ризику, в першу чергу, потрапляють роботодавці, які використовують працю фізичних осіб на умовах цивільно-правових договорів та переукладають їх упродовж року. Особливо ризикованою є ситуація, коли кількість осіб, що працюють на цивільно-правових умовах становить більше 30 відсотків працівників підприємства.

 1. Попередження про перевірки
 2. Як і раніше, незважаючи на те, що профільний Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» («Закон») не передбачає жодних раптових перевірок з боку Держпраці, до Порядку було включено право інспекторів праці під час проведення інспекційних відвідувань із питань виявлення неоформлених трудових відносин самостійно та в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об'єкта відвідування, у яких використовують найману працю.
 3. При цьому про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці, повідомляє об'єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.
 4. Враховуючи підвищену увагу Держпраці до пошуку так званих прихованих трудових відносин, підприємствам варто бути готовими до раптових перевірок без попередження, особливо якщо такі підприємства широко використовують послуги фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, що дізнатись про потрапляння компанії до графіків планових перевірок державних органів нагляду та контролю можна за допомогою сервісу CONTR AGENT від ЛІГА:ЗАКОН.

Крім того, сервіс дозволяє перевірити інформацію щодо сплати податків вашими контрагентами та можливе їх включення до санкційних списків України, ЄС, США та інших країн.

Сервіс можна протестувати.

Доступ інспектора до підприємства

Готуючись до можливих перевірок бізнесу варто звернути увагу на порядок доступу інспектора на підприємство під час такої перевірки.

Якщо раніше для проведення інспекційного відвідування інспектору достатньо було пред'явити службове посвідчення, то тепер окрім цього на вимогу об'єкта відвідування інспектор повинен пред'явити направлення на його проведення і зробити запис в журналі реєстрації перевірок.

Реалізація такого права може виявитися дуже корисною, оскільки у направленні можна побачити підставу проведення інспекційного відвідування та встановити коло питань, для з'ясування яких направлено інспектора.

На жаль, непред'явлення направлення або відмова зробити запис у журналі не несуть жодних негативних для інспектора наслідків та не дають права не допустити його до відвідування.

Окрім того, відтепер інспектор може залучати до проведення відвідування інші державні органи (наприклад, ДФС) і правоохоронні органи, якщо, на його думку, є ознаки кримінального право?орушення.

Строки перевірок

Також деяких змін зазнали визначені строки проведення перевірок. Так, для всіх підприємств тривалість інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування не має перевищувати 10 робочих днів. При цьому Порядок не містить розмежування строків для різних суб'єктів підприємництва.

Раніше для суб'єктів мікро- та малого підприємництва були установлені менші строки контрольних заходів – 2 робочих дні.

Більше того, такий загальний строк не співвідноситься з положеннями Закону, оскільки відповідно до останнього строк здійснення планового заходу не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів мікро-, малого підприємництва – 5 робочих днів, для позапланових заходів такі строки становлять 10 та 2 робочих дні відповідно. Оскільки підзаконний нормативний акт не може суперечити закону постає питання, чи може малий бізнес не допустити інспекторів до перевірки. На жаль, Порядок такої можливості не передбачає. Однак Порядок надає право вимагати «припинення» перевірки у разі перевищення її строків. В даному випадку таку колізію має вирішити судова практика та роз'яснити, чи можуть малі підприємства вимагати припинення перевірки після спливу 2 робочих днів, посилаючись на положення Закону.

Окрім того, варто звернути увагу на момент, з якого розпочинається відлік строку проведення перевірки. Відповідно до Порядку строк для проведення інспекційного відвідування розпочинається з дня, наступного за днем надання об'єктом відвідування документів і пояснень, необхідних для їх проведення.

Однак Порядок залишає простір для затягування перевірки – так, у разі перевищення строків проведення інспекційного відвідування складають акт про неможливість проведення інспекційного відвідування із зазначенням відповідних підстав.

Якщо причиною буде недостатність документів, Держпраці може направити письмову вимогу із зазначенням строку відновлення та/або надання документів. На час виконання такої вимоги строки перевірки призупиняються.

Оформлення результатів перевірки

За результатом інспектування оформлюється акт у двох примірниках та надається на підпис роботодавцю в останній день інспекційного відвідування. Іншим документом, який може бути складено за результатами перевірки, є припис на усунення порушень, який є обов'язковим до виконання у встановлений строк.

При цьому наявність даних документів ще не свідчить про притягнення роботодавця до відповідальності. Наприклад, у разі усунення порушень, зазначених у приписі, у встановлений строк, жодні заходи до роботодавця не застосовуються.

Наразі штрафи будуть накладатися тільки у разі, якщо суб'єкт господарювання не виконав припис та не усунув порушення, що полягали у несвоєчасній та не у повному обсязі виплаті заробітної плати чи/або недодержанні мінімальних гарантій в оплаті праці.

 • При цьому, якщо предметом перевірки було виявлення неоформлених працівників і дане порушення було встановлено інспектором, то заходи примусу застосовуються в такому разі одночасно із винесенням припису, незалежно від факту усунення даних недоліків у майбутньому.
 • Підготуватися до перевірки контролюючих органів допоможе ресурс “Мистецтво оборони” Інформаційно-правових систем ЛІГА:ЗАКОН. Отримати тестовий доступ до ІПС можна за посиланням
 • Наслідки виявлення порушень, не пов'язаних з працевлаштуванням працівників
See also:  Понад 5 тисяч справ про незаконний обіг зброї передані в суди з початку року

Як зазначалося вище, змінилася процедура накладення штрафу за виявлені правопорушення, що не пов'язані з питаннями працевлаштуванням. За новими правилами, за результатами інспекційного відвідування складається акт перевірки і, в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю, припис щодо їх усунення.

Припис виноситься об'єкту відвідування не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання акту, а в разі наявності зауважень – наступного дня після їх розгляду.

Зауваження до акту може надаватися об'єктом відвідування не пізніше 3 робочих днів із дня, що настає за днем підписання акту.

Письмова вмотивована відповідь на зауваження надається інспектором праці не пізніше ніж через три робочих дні з дати їх надходження.

У приписі повинен бути зазначений строк для його виконання. Сам Порядок не містить конкретного строку, відповідно його визначення відноситься до дискреції посадових осіб Держпраці.

У разі встановлення строку більше ніж три місяці у приписі визначається графік та заплановані заходи щодо усунення виявлених порушень з відповідним інформуванням інспектора праці згідно з визначеною у приписі періодичністю.

Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені, відповідно, у 10-денний та 1-денний строк із дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці. Якщо подано в установлений строк скаргу, то вона тимчасово припиняє виконання припису чи вимоги інспектора праці. На час її розгляду інспекційне відвідування призупиняють.

Перевірка виконання припису можлива лише після спливу строків, зазначених для його виконання. Якщо об'єкт відвідування не надав відповіді або надав її в обсязі, недостатньому для підтвердження факту виконання припису, проводитимуть інспекційне відвідування. Тобто, коротко описуючи процедуру накладення штрафу з боку Держпраці відповідно до Порядку, послідовність дій є наступною:

 1. · проведення перевірки;
 2. · складання акту;
 3. · складання припису щодо усунення порушень вимог законодавства про працю;
 4. · встановлення строку виконання припису;
 5. · повторна перевірка;
 6. · накладення штрафу – у разі неусунення порушень вимог законодавства.

Незважаючи на те, що багато положень Порядку не є новими для бізнесу, він передбачає певне послаблення регуляторного тиску на підприємства, які використовують найману працю.

На жаль, деякі недоліки та двозначності нової процедури перевірок надають простір для можливих зловживання з боку контролюючих органів.

Таким чином, дієвість Порядку та його вплив на бізнес будуть залежати від практики застосування Порядку органами Держпраці та відповідної судової практики (в першу чергу, результатів оскарження Порядку як такого, яке наразі триває в суді першої інстанції).

 • Юлія Підлісна, старший юрист KPMG Law Ukraine
 • Читайте також:
 • ТОП-5 позицій судів у спорах з Держпраці
 • Держпраці перевірить у 2020 році майже 17 тис. підприємств
 • Який штраф доведеться заплатити за неоформленого працівника у 2020 році
 • Зросли штрафи за порушення трудового законодавства

Источник: https://biz.ligazakon.net/ua/analitycs/192524_noviy-poryadok-perevrok-derzhprats-shcho-ochkuvati-bznesu-v-2020-rots

Перевірки держпраці у 2020 році в Україні | Юридичний самозахист

Стаття актуальна на 2020 рік

В останні роки серед найнебезпечніших контролюючих органів нерідко підприємці називають саме Державну службу з питань праці (часто її ще називають Держпраця, трудова інспекція або «трудовики»).

І це не дивно, адже пристрасті навколо цього органу не вщухають: то порядок трудових перевірок прийняли, то відмінили, то знову прийняли.

«Підливають масла у вогонь» і нові законопроекти із зміни сум трудових штрафів, проекти Трудового кодексу і навіть проекти по зміні зовсім «свіжого» порядку трудових перевірок.

Загалом, законодавче життя кипить, і для того, щоб не розгубитися перед представниками трудової інспекції, коли вони прийдуть до вас на перевірку, треба знати особливості їх роботи. Тому ми і поговоримо про перевірки держпраці у 2020 році, їх суть та особливості.

Які штрафи накладаються при перевірці держпраці

За правилами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 05.04.2007 №877-V, державний контроль буває плановий і позаплановий. Що це означає?

Плановий контроль проводиться контролюючими органами за річним планом. Тобто, будь-який суб’єкт господарювання може відкрити план перевірок на рік і подивитися, чи є він у списку «щасливчиків», а також дізнатися час перевірки та предмет перевірки.

Найзручніше це робити на сайті https://inspections.gov.ua/. Це новий пілотний проект з планування заходів держконтролю, проте вже зараз там зібрані плани багатьох контролюючих органів, у тому числі і план перевірок Держпраці на 2020 рік. Найчастіше вона проводить контроль за виконанням вимог законодавства про охорону праці.

Позаплановий контроль проводиться без попередження. Тобто, заздалегідь не можна дізнатися, чи будуть вас перевіряти у 2020 році. Одним з таких видів позапланового контролю вважається перевірка трудової інспекції.

Її ще називають трудова перевірка або інспектування. Вона проводиться як у вигляді інспекційного відвідування, так і невиїзного інспектування.

Відрізняються вони тим, що перше проводиться в приміщенні роботодавця, а друге – в приміщенні Держпраці без виїзду до роботодавця.

Об’єднує їх те, що порядок проведення регулюється загальним нормативним актом – постановою КМУ «Деякі питання здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю» від 21.08.2019 №823 (далі – Постанова №823).

Органи перевірки трудової інспекції

Перевіряти виконання трудового законодавства уповноважені як інспектори праці Держпраці, так і інспектори праці органів місцевого самоврядування. Різниця в тому, що інспектори Держпраці можуть перевіряти будь-які порушення, а ось інспекторам органів місцевого самоврядування довірили перевірку лише 3 питань.

Серед них своєчасна і в повному обсязі оплата праці, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин.

Підстави для трудової перевірки

Для того, щоб представники трудової інспекції могли з’явитися на порозі у роботодавця, потрібні відповідні підстави. Є кілька найпоширеніших із них.

 1. Скарга працівника або будь-якої людини, якщо порушили трудові права (припустимо, не виплатили вихідну допомогу або незаконно звільнили за скороченням або за прогул).
 2. Рішення керівника органу контролю (якщо мова йде про виявлення неоформлених трудових відносин).
 3. Рішення суду (наприклад, якщо при звільненні не був дотриманий порядок звільнення, порядок видачі трудової книжки або розрахунку, звільнення вважається незаконним і його можна оскаржити, тобто присутнє порушення, про який суд теоретично може повідомити до трудової інспекції).
 4. Інформація Державного комітету статистики про наявність заборгованості з виплати заробітної плати.
 5. Інформація від податківців про:
 • невідповідність між кількістю працівників і обсягами виробництва (виконаних робіт, наданих послуг);
 • порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення повноважень.
 1. Інформація Пенсійного фонду України про:
 • нарахування 30 і більше відсоткам працівників заробітної плати, яка менша мінімальної заробітної плати на відповідний період;
 • роботодавців, які не подали повідомлення про прийняття працівника на роботу;
 • роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилася на 20 і більше відсотків;
 • фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного роботодавця понад рік;
 • роботодавців, у яких число осіб, що працюють через цивільно-правові договори, становить 30 і більше;
 • роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників.
 1. За зверненням Прем’єр-міністра України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, народного депутата.
 2. У разі невиконання вимог припису інспекції праці.

Як бачите, потрібну для трудової перевірки інформацію представники трудової інспекції можуть отримувати легко, тому ніхто не застрахований від їх появи на підприємстві. В такому випадку варто знати, які права і обов’язки є у вас, а що заборонено робити інспектору при проведенні трудової перевірки. Про це далі.

Коли можна не пустити трудову інспекцію

Яке б важлива підстава для проведення трудової перевірки не була, роботодавець має право не пустити інспекцію на перевірку, якщо:

 • у інстектора немає службового посвідчення;
 • немає затвердженої форми акта інспекційного відвідування.

Тому обов’язково потрібно перевіряти у представника трудової інспекції його службове посвідчення. Немає посвідчення – немає перевірки. Більш того, краще ще й перевірити його дійсність в Реєстрі службових посвідчень на сайті Держпраці (http://dsp.gov.ua/category/zdiisnennia-derzhavnoho-kontroliu-za-doderzhanniam-zakonodavstva-pro-pratsiu/).

З формою акту складніше. На даний момент ця форма затверджена Наказом Мінсоцполітики «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення заходів державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів» від 18.08.2017р №1338.

Тобто, де-факто ця форма є, а значить підстав не допустити до перевірки трудову інспекцію з цієї причини немає. Але з юридичної точки зору цей Наказ все ще посилається на старий порядок проведення трудових перевірок, який суд визнав недійсним. Тобто, де-юре потрібної відповідної форми акту поки ще немає.

Хоча трудова інспекція на практиці це не враховує.

Повноваження трудової інспекції

Представники трудової інспекції мають широкі повноваження. Тому, при наявності свого службового посвідчення, вони на законних підставах без попередження можуть, наприклад:

 • проходити в будь-які приміщення об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця (якщо мова йде про трудову перевірку з питань виявлення неоформлених трудових відносин);
 • отримувати копії і знайомитися з оригіналом будь-яких документів, ведення яких передбачено трудовим законодавством, які містять інформацію про предмет трудової перевірки;
 • задавати керівнику або працівникам об’єкта відвідування питання, отримувати усні та/або письмові пояснення;
 • фіксувати проведення трудової перевірки.
See also:  Наскільки жорстке в україні законодавство про аліменти?

До речі, такі вимоги трудової інспекції, як подання документів або пояснень для роботодавця вважаються обов’язковими. А ось для працівників такого обов’язку не встановлено. Звідси висновок: працівники законно можуть мовчати і не давати ніяких пояснень. Основний аргумент – ст.63 Конституції України.

Але, роботодавець повинен пам’ятати, що трудовий інспекції забороняється забирати у нього копії фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, комп’ютери та їх частини. Тобто, можна тільки ознайомитися з оригіналами, отримати всі необхідні копії і виписки, не більше.

Права роботодавців

Для того, щоб представники трудової інспекції не виходили за рамки своїх повноважень при проведенні трудової перевірки, роботодавцю дозволяється наступне.

 1. Отримати копію направлення на проведення інспекційного відвідування. Радимо користуватися цим правом, адже в направленні на проведення трудової перевірки зазначено багато корисної інформації: предмет трудової перевірки, термін перевірки, об’єкт інспектування, тощо.
 2. Вимагати припинення трудової перевірки в разі перевищення максимального терміну її проведення. Такий термін загальний для всіх і становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем ​​надання всіх необхідних документів інспектору.
 3. Вимагати від представників трудової інспекції внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкта відвідування (при його наявності) перед наданням акту для підпису об’єктом відвідування або уповноваженою ним посадовою особою.
 4. Вимагати нерозголошення комерційної таємниці або конфіденційної інформації.
 5. Оскаржити дії трудової інспекції.
 6. Отримувати консультативну допомогу від трудової інспекції.
 7. Фіксувати проведення трудової перевірки.

Результат трудової перевірки

За результатами трудової перевірки представники трудової інспекції складають два документа: акт та припис щодо усунення виявлених порушень трудового законодавства.

За правилами нової Постанови №823, якщо роботодавець виправляє свої помилки, це майже завжди звільняє його від фінансових санкцій. Виняток становлять випадки виявлення порушення у вигляді неоформлених працівників.

На жаль, це правило ніяк не впливає на притягнення до адміністративної відповідальності.

Штрафи трудової інспекції

Основні штрафи, які найбільш часто застосовують представники трудової інспекції на практиці за порушення законодавства про працю, вказані в ст.265 КЗпП і ст.41 КУпАП. Але, оскільки суми трудових штрафів можуть легко перевершити кримінальну та адміністративну відповідальність, детально зупинимося саме на них.

Відзначимо, що зараз це питання реформується українським законодавцем. Тому розглянемо його з урахуванням вже прийнятого 12 грудня проекту Закону України «Про внесення змін до статті 265 Кодексу законів про працю України» (далі – законопроект №1233). Як передбачено Прикінцевими положеннями законопроекту №1233, закон вступить в силу з дня, наступного за його опублікуванням.

Отже, прайс за порушення трудового законодавства включає в себе:

У законопроекті №1233 за такі порушення передбачено штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат (МЗП) за кожного такого працівника.

І тільки для юридичних осіб – платників єдиного податку ІІІ групи та фізосіб-підприємців – платників єдиного податку І-ІІІ групи за вчинення в перший раз таких порушень загрожує попередження.

Повторно за вчинення вчинення будь-якого такого порушення протягом 2 років = 30 МЗП за кожного працівника.

 • порушення термінів виплати зарплати та інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць;
 • виплата зарплати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, в неповному обсязі.

У законопроекті №1233 цю частину залишили без змін.

 1. 10 МЗП за кожного працівника в разі:
 • недотримання мінімальніх державних гарантій в оплаті праці (у законопроекті №1233 за таке порушення загрожує 2 МЗП за кожного працівника);
 • недотримання встановлених законом гарантій та пільг по працівникам-військовослужбовцям (законопроекті №1233 за таке порушення стягується 4 МЗП за кожного працівника, але бонус знову отримують платники єдиного податку – підприємства на ІІІ групі та роботожавці І-ІІІ групи, яким загрожує лише попередження).
 1. 3 МЗП може погрожувати роботодавцю в разі недопуску до проведення трудової перевірки. Законопроект №1233 в цій частині залишив все як є.
 2. 100 МЗП за недопуск до проведення перевірки з питань виявлення порушень, за які загрожує штраф в 30 МЗП за кожного працівника. Законопроект №1233 зменшив штраф за таке порушення до 16 МЗП.
 3. Порушення інших вимог трудового законодавства, крім вищевказаних, зараз коштує 1 МЗП. Законопроект №1233 передбачає за такі порушення штраф в 1 МЗП за кожне порушення, а за повторне вчинення протягом року – 2 МЗП за кожне порушення.
 1. Всі перевірки можна розділити на два типи: планова перевірка Держпраці та позапланова (трудова перевірка).
 2. Трудові перевірки проводять як інспектори Держпраці, так і інспектори органів місцевого самоврядування.
 3. Не допустити представника інспекції до перевірки можна тільки при наявності одної з підстав: немає службового посвідчення, немає затвердженої форми акту інспектування.
 4. Термін трудової перевірки становить 10 робочих днів для всіх суб’єктів господарювання, які використовують найману працю.

Источник: https://ursambo.com/ukr/zahist-trudovih-prav/iaki-shtrafy-nakladaiutsia-pry-perevirtsi-derzhpratsi.html

Адміністративна відповідальність працівників та інспекторів Держпраці за порушення прав роботодавця

 • Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення №6489, рекомендовано до розгляду на засіданні ВР України.
 • Надлишкове навантаження на підприємства з боку контролюючих органів, саме у питанні додержання законодавства про працю та зайнятість населення, призвело до обурення не лише серед суб’єктів господарювання, а й серед представників влади.
 • Так, Парламентським комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення на засіданні, яке відбулось 21 червня 2017 року було рекомендовано розгляд Законопроекту  №6489 на засіданні ВР України.

Законопроект №6489 скасовує положення Закону №1774,  в частині надання повноважень Держпраціорганам місцевого самоврядування щодо накладення фінансових санкцій на суб’єкти господарювання. Зміни стосуватимуться і порядку проведення перевірок із питань дотримання трудових прав та соціальних гарантій працівників.

Органи місцевого самоврядування позбавляються раніше наданого права, щодо накладення штрафів на роботодавців за порушення трудових прав та гарантій працівників, однак, даний орган матиме право ініціювати проведення перевірки суб’єкта господарювання перед Держпраці та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю.

Законопроект встановлює адміністративну відповідальність фізичних осіб та посадових осіб державних органів/органів місцевого самоврядування за подання до Держпраці безпідставних скарг на роботодавця.

Адміністративна відповідальність передбачена і для інспекторів Держпраці за винесення приписів, розпоряджень, вимог та рішень, що скасовані в адміністративному чи судовому порядку.

Розмір відповідальності посадових осіб органів державної влади/органів місцевого самоврядування, буде збільшений в 1,5 рази, тобто до 300 неоподаткованих мінімум доходів громадян (за ст. 166-21 КУпАП).

Читайте також: Новий порядок проведення перевірок інспекторами праці

Окрім того, накладення фінансових санкцій буде здійснюватися за новим порядком, а саме – у разі виявлення у роботодавця порушення вперше, державний інспектор вносить попередження про усунення такого порушення без застосування штрафних санкцій.

І лише у разі не усунення порушення, у визначені строки він накладатиме штраф.

Застосування санкції буде мати часові межі, а саме за порушення законодавства про працю та зайнятість населення – протягом шести місяців з дня виявлення порушень, але не пізніше як через один рік з дня його вчинення.

З метою встановлення факту створення перешкод роботодавцем під час проведення перевірки превіряючим органам, співробітники  Держпраці повинні будуть фіксувати даний факт в акті із зазначенням опису дій/бездіяльності роботодавця, які призвели до створення перешкод. Такий механізм фіксації надасть можливість перевірити реальність створення перешкод та в подальшому оскаржити передбачене в акті.

Отже, законопроект №6489 – є інструментом, який зменшить тиск на роботодавця з боку державних органів. Оскільки положення даного законопроекту передбачають створення умов для оскарження дій перевіряючих органів, у бізнеса з’явилася можливість захищати свої права як роботодавця.

Источник: https://www.mak-mel.com/trudove-pravo/administrativna-vidpovidalnist-pracivnikiv-ta-inspektoriv-derzhpraci-za-porushennya-prav-robotodavcya/

Перевірка роботодавців: на які порушення звертає увагу Держпраця?

Нерідко роботодавець може зіткнутись із проблемами в своїй організації. При чому створити їх самостійно.

Це або через недостатньо приділену увагу чи необізнаністю в деяких речах, або ж нехтуванням правил і норм трудового законодавства.

Так чи інакше, посилений контроль з боку Держпраці та збільшення сум штрафу враз може “включити” роботодавця. На які найтиповіші помилки звертають увагу перевіряючі – далі в статті.

Перевірка роботодавців. Види типових порушень

Неправильні записи в трудових книжках

У розділі “Відомості про роботу” всі записи систематично вносились російською мовою. Це і є порушення вимог п. 2.1. гл.

2 «Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників», що затверджені наказом Мінпраці України від 29.07. 1993 р. №58.

До того ж, коли не вносяться відповідні записи в трудові за результатами атестації робочих місць всім працівникам, у яких є право на пільгову пенсію.

Звільнення

Якщо накази про звільнення видають пізніше дня звільнення – порушені вимоги частини 1, статті 47 КЗпП.

Коли працівникові вручають копії наказу наступного дня після звільнення (ч. 2 ст. 47 КЗпП України).

Коли проводять остаточний розрахунок із працівником не в день звільнення – частина 1, стаття 116 КЗпП.

See also:  Закон об алиментах при лишении родительских прав - теперь всё решается сразу

Відпустки та особові картки

Коли застосовують особові картки старого зразка, що не відповідають типовій формі, яка затверджена спільним наказом Держкомітету статистики України, Міноборони України від 25. 12. 2009 р. №495/656 (п. 2. 5. гл . 2 Інструкція №58).

Крім того, порушеною вимогою трудового законодавства є відсутність дати на момент складання наказу про відпустку (недотримання типової форми П-3). Також це стосується посилання на вид відпустки, де вказують “робоча” (частина 1 стаття 4 Закон України «Про відпустки»); якщо документи первинного обліку не відповідають типовим формам.

Прямим порушенням є й тоді, коли відпустки надають без збереження зарплатні за сімейними обставинами понад 15 календарних днів на рік (частина 2 стаття 84 КЗпП, стаття 36 Закону України “Про відпустки”).

Якщо в наказах не зазначено тимчасове виконання зобов’язань відсутнього працівника без увільнення від основної роботи розмірів доплати (ст. 105 КЗпП України).

Якщо зарплатню за час щорічної відпустки виплачують пізніше на 3 дні до початку відпустки (частина 4 стаття 115 КЗпП, частина 1 стаття 21 ЗУ).

Якщо Вам необхідна юридична допомога, інформацію про консультування Ви можете отримати на сторінці Захист інтересів роботодавця.

Перевірка роботодавців: на які порушення звертає увагу Держпраця?

Источник: https://vash-yuryst.ua/ua/trudove-zakonodavstvo-na-yaki-porushennya-zvertaye-uvagu-derzhpracya/

ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖПРАЦІ

Кількість переглядів: 3903

Про що:  Про особливості здійснення перевірок Державною службою України з питань праці

Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб. Варто зазначити, що відповідно до п. 5 ч. 6 Положення про Державну службу України з питань праці співробітники цього органу мають право безперешкодно проводити без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та фіксувати факти порушення законодавства.

При цьому слід мати на увазі, що у квітні 2017 року Кабінет Міністрів України докорінно змінив порядок проведення перевірок Державної служби України з питань праці. Після ухвалення Постанови № 295 від 26 квітня 2017 року планові та позапланові перевірки відійшли у минуле, а на зміну їм прийшли контрольні заходи у формі інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань.

Так, інспекційні відвідування можуть проводитися з визначених у пункті 5 Порядку, затвердженого Постановою № 295 (далі – Порядок) підстав.

Такими підставами можуть бути звернення працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю, звернення фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин, рішення суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю та інші. 

Водночас, невиїзні інспектування у приміщенні відповідного органу контролю можуть проводитися за рішенням керівника органу контролю або його заступника, погодженим з об’єктом відвідування, інспектори праці за наявності підстав. Підстави для проведення невиїзних інспектувань визначені підпунктами 1, 4-7 пункту 5 Порядку. Невиїзні інспектування проводяться на підставі документів та пояснень, наданих об’єктом відвідування.

Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі.

Про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.

Таким чином, інспектор праці може прийти до об’єкта перевірки несподівано, без повідомлення про початок перевірки. При цьому, під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред’явити об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі своє службове посвідчення.

Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів, для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва – двох робочих днів. Так, як вбачається з ч. 3 ст.

55 Господарського кодексу України суб’єктами мікропідприємництва є фізичні особи-підприємці та юридичні особи, у яких середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. Водночас, суб’єктами малого підприємництва є фізичні особи-підприємці та юридичні особи, у яких середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Права інспекторів праці

Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:

 • під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
 • ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
 • наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
 • за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
 • на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
 • фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
 • отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

Права об’єктів відвідування

 • перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;
 • не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі:
 • відсутності службового посвідчення;
 • якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню;
 • якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує строки, визначені пунктом 10 цього Порядку;
 • подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта або припису;
 • вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу перевірок об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником;
 • перед підписанням акта бути поінформованим про свої права та обов’язки;
 • вимагати від інспектора праці додержання вимог законодавства;
 • вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією об’єкта відвідування;
 • оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії інспектора праці;
 • отримувати консультативну допомогу від інспектора праці з метою запобігання порушенням під час проведення інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань.

Складання акту перевірки, припису

За результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю – припис про їх усунення.

Акт складається в останній день інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у двох примірниках, які підписуються інспектором праці, що його проводив, та керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником.

Якщо об’єкт відвідування не погоджується з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.

Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування або невиїзного інспектування. Припис вноситься об’єкту відвідування не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання акта (відмови від підписання), а в разі наявності зауважень – наступного дня після їх розгляду.

Можливість оскарження результатів перевірки

Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.

У разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може бути оскаржене до керівника або заступника керівника Держпраці. Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги.

Скарга розглядається у 30-денний строк з дати її надходження, якщо інше не встановлено законом. За результатами розгляду скарг вимоги, приписи можуть бути скасовані повністю або в окремій частині.

Якщо вас зацікавили окремі питання, пов’язані з темою Інструкції, чи інші питання, – ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.

Посилання

Источник: https://www.anticorruption.in.ua/instructions/derzhpratsi-perevirki-bez-poperedzhennya-i-v-bud-yakiy-chas.html

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*