Органи держпраці уповноважені здійснювати перевірку дотримання роботодавцями гарантій трудового законодавства

 • Державна служба України з питань праці та її територіальні органи уповноважені здійснювати перевірку дотримання юридичними особами, які використовують найману працю, у тому числі гарантій, встановлених Законом України від 1 липня 1993 року № 3356‑XII «Про колективні договори і угоди».
 • Такого висновку дійшла колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, розглянувши адміністративну справу за позовом товариства до ГУ Держпраці про визнання протиправним та скасування припису.
 • Позивач звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати протиправним та скасувати припис відповідача, яким встановлено порушення позивачем умов колективного договору, що передбачає заборону загального зменшення тривалості робочого часу більше ніж на 8 годин на тиждень (відбулося введення нового графіку роботи з одноденним робочим тижнем).

На обґрунтування своїх вимог позивач зазначав, що відповідач помилково виніс оскаржуваний припис щодо порушення ним пункту 3.3 колективного договору, оскільки його положення можуть застосовуватися лише у разі зменшення обсягів виробництва.

Скаржник також вважає, що виключні повноваження щодо здійснення контролю виконання умов колективного договору законодавством покладено на самих учасників такого договору, зокрема, профспілкові організації, трудові колективи, відтак, втручання державних органів у правовідносини, що виникають у процесі виконання колективного договору, є неправомірними.

Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу позивача з огляду на таке.

Як встановили суди попередніх інстанцій, наказом керівника товариства запроваджено зміну істотних умов праці, а саме: введено новий графік роботи з одноденним робочим тижнем. Станом на дату прийняття цього наказу чинним був колективний договір, відповідно до пункту 3.3.2 якого встановлено, що загальне зменшення тривалості робочого часу не повинно перевищувати 8 годин на тиждень.

З огляду на це Суд погодився з тим, що позивач допустив порушення вимог ст. 18 Кодексу законів про працю України, ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», оскільки не дотримався норм та гарантій, встановлених чинним колективним договором.

 1. Колегія суддів також відхилила доводи позивача стосовно того, що органи Держпраці не мають права втручатися у правовідносини, що виникають з колективного договору.
 2. Згідно з Положенням про Державну службу України з питань праці цей орган відповідно до покладених на нього завдань здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю.
 3. Отже, орган Держпраці при винесенні оскаржуваного припису діяв у межах повноважень та у порядку, що визначені законом.

Крім того, колегія суддів, проаналізувавши статті 1, 5, 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» та ст.

10 КЗпП України, дійшла висновку, що колективні договори укладаються на всіх підприємствах, в установах та організаціях, де застосовується наймана праця; умови колективного договору, укладеного на основі чинного законодавства, є обов’язковими для сторін відповідного договору.

При цьому у колективному договорі сторони визначають взаємні зобов’язання, у тому числі щодо змін в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості.

Колегія суддів зазначила, що оскільки забезпечення роботодавцем дотримання гарантій, передбачених колективними договорами, належить у тому числі до сфери регулювання трудового законодавства, зокрема Закону України «Про колективні договори і угоди», то орган Держпраці під час здійснення перевірки додержання позивачем законодавства про працю та винесення оскаржуваного припису діяв у межах повноважень та у порядку, що визначені законом.

Постанова Верховного Суду від 20 березня 2019 року у справі № 808/1032/17 – http://reestr.court.gov.ua/Review/80632914.

За повідомленням прес-служби суду

Планова перевірка Державною службою України з питань праці: що,коли і як?

Державна служба України з питань праці (далі — Держпраці) здійснює держнагляд та контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства. На місцях контроль за дотриманням трудового законодавства здійснюють територіальні органи Держпраці.

Які має повноваження?

Відповідь на це питання нам дає Постанова КМУ № 96 від 11.02.2015 р.

 • Основні повноваження такі:
 • 1) здійснює держнагляд (контроль) за додержанням законодавства про працю;
 • 2) здійснює держконтроль за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення;
 • 3) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу);
 • 4) має право безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення  в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва юросіб та фізосіб, які використовують найману працю та працю фізосіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушень законодавства, нагляд та контроль за додержанням якого покладені на Держпраці;
 • 5) складає протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі порушення і накладає адмінстягнення;
 • 6) накладає штрафи за порушення законодавства, невиконання розпоряджень посадових осіб Держпраці;
 • 7) здійснює фіксацію процесу перевірки з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;
 • 8) має право залучати працівників правоохоронних органів до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері, що належить до компетенції Держпраці.
 • 9) окремі права Держпраці можуть бути передбачені безпосередньо на рівні законів.

З якими перевірками приходить Держпраці?

Перевірки Держпраці поділяються на планові та позапланові (п. 3 Порядку № 390). Їх можуть проводити як за місцем ведення діяльності суб’єктом господарювання (виїзна перевірка), так і в приміщенні органу Держпраці (невиїзна перевірка).

Регулярність планових перевірок залежить від того, до якої групи ризику в частині дотримання вимоги законодавства про працю належить той чи інший роботодавець. Так, роботодавців (п.

6 постанови № 1059): з високим ступенем ризику планово перевірити можуть не частіше ніж один раз на рік; з середнім — не частіше ніж один раз на два роки; з незначним — не частіше ніж один раз на п’ять років.

Під час проведення планової перевірки, як правило, перевіряється період з часу останньої перевірки або останній календарний рік (листДержпраці від 24.05.2013 р. № 210/21/01/2366-13).

Зверніть увагу! Чинне законодавство не передбачає можливості продовження та перенесення термінів проведення таких перевірок, а також припинення їх проведення з подальшим поновленням.

Право проводити перевірку мають посадові особи Держпраці, які мають повноваження державного інспектора з питань праці (далі — інспектор) (п. 2 Порядку № 390).

 1. Але таке право вони мають підтвердити, пред’явивши керівникові (уповноваженій особі) суб’єкта господарювання:
 2. — службове посвідчення;
 3. — направлення на перевірку (та надати його копію).

На вимогу суб’єкта господарювання інспектор вносить запис до Журналу перевірок (якщо такий є) із зазначенням номера свого службового посвідчення, П. І. Б. та дати.

Як проходить перевірка?

Перевірка повинна проходити у робочий час суб’єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку (див. ч. 6 ст. 19 ГКУ).

Якщо справа дійшла до «серйозних відносин», будьте готові забезпечити інспектора на час проведення перевірки (п. 5 Порядку № 390):робочим місцем, обладнаним належним чином; доступом до телефонного зв’язку, копіювальної техніки, іншими «зручностями», необхідними для проведення перевірки.

Важливо! Цілком можливо, що інспектор побажає поговорити з кимось із ваших працівників тет-а-тет. Таке право він має.

Чи можна «приставити» до інспектора працівника підприємства, який стежитиме за його переміщеннями на об’єкті перевірки? Так, але за умови, що виконання таких обов’язків визначене умовами трудового договору (посадовою інструкцією) цього працівника.

 • Чотири етапи перевірки (п. 6 Порядку № 390):
 • 1) робота інспектора з наданими йому документами;
 • 2) оформлення документів за результатами перевірки;
 • 3) ознайомлення роботодавця з оформленими за підсумками перевірки документами;
 • 4) проведення інспектором роз’яснювальної роботи з роботодавцем, який перевіряється.

Важливо! Перелік документів, необхідних для проведення перевірки, інспектор визначає самостійно залежно від питань, що підлягають вивченню.

У загальному випадку він може вимагати надати трудові книжки працівників, особові картки, книгу обліку руху трудових книжок, заяви працівників про прийняття, переведення, звільнення тощо, накази, штатні розклади (розцінки), табелі обліку робочого часу, відомості нарахування зарплати, документи, що підтверджують факт виплати зарплати, інші документи, що містять необхідну для перевірки інформацію.

Якщо інспектору потрібні документи, строк зберігання яких закінчився, роботодавець повинен надати йому акт знищення необхідних документів.

 1. Також він має право запросити надати йому документи, які:
 2. — визначають статус роботодавця (статут, положення) та повноваження керівника суб’єкта господарювання (контракт, наказ або розпорядження про призначення на посаду);
 3. — встановлюють трудовий розпорядок та умови праці (правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, положення про оплату праці, графіки відпусток).

Оформлення результатів перевірки та відповідальність

Результати трудової перевірки оформлюють актом перевірки (п. 6 Порядку № 390). Його складають у двох примірниках. Один — залишається у Держпраці, другий — передається під підпис роботодавцю, який перевіряється. У акті відображають стан дотримання вимог законодавства на підприємстві (у ФОП), а у разі виявлення порушень — їх детальний опис.

Ви не згодні з актом? Обов’язково зазначте свої заперечення у відповідному розділі акта.

Під час перевірки виявлено порушення? Отримаєте припис щодо їх усунення, обов’язковий до виконання в установлені строки. Його складають також у двох примірниках (для роботодавця та для Держпраці).

Про виконання припису роботодавець повідомляє контролюючий орган. Після закінчення встановленого приписом строку інспектор проводить повторну контрольну перевірку його виконання. Результати перевірки на кожну вимогу припису фіксують в акті.

Щось не усунено? Отримайте новий припис!

За результатами перевірки та виконання припису інспектор приймає рішення про подальші дії. Так, якщо в діях посадових осіб виявлено ознаки злочинів, матеріали спрямовують до правоохоронних органів.

See also:  Зняття недоторканності і закон про лобізм: що передбачає нова антикорупційна стратегія

Якщо є підстави для притягнення посадових осіб до адмінвідповідальності за порушення, перелічені в ч. 1 ст. 41, ст. 411 — 413 КпАП, складається протокол про адміністративні порушення. Далі він передається до суду, який і розглядає справу про застосування відповідальності за зазначені порушення.

Зверніть увагу! Строк давності для винесення постанови в цьому випадку становитиме 3 місяці з дня, коли порушення було допущене.

Але якщо порушення триваюче (наприклад, невиплата належних працівникові сум при звільненні) — 3 місяці з дня складання акта перевірки.

Якщо не виконано припис, посадовим особам загрожує адмінштраф за ст. 1886 КпАП. Накладати його має право безпосередньо Держпраці ( ст. 2301 КпАП).

Зверніть увагу! Адмінштраф має бути сплачено не пізніше 15 днів з дня вручення постанови про його накладення. Якщо ж підприємство вирішило оскаржити постанову — протягом 15 днів з дня його повідомлення про те, що скаргу не задовольнили.

Але це ще не все . Держпраці також має право накладати фінсанкції за ст. 265 КЗпП.

Механізм застосування таких санкцій прописано в Порядку № 509. «Трудові» штрафи може бути накладено на підставі:

— акта Держпраці про виявлення під час перевірки підприємства ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення.

Важливо! Про дату розгляду справи роботодавця письмово повідомляють не пізніше ніж за 5 днів до дати розгляду. За результатами розгляду справи виноситься постанова про накладення штрафу. ЇЇ традиційно складають у двох примірниках (один — для Держпраці, другий — для роботодавця). Штраф необхідно сплатити протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення.

Об утверждении Положения о Государственной службе Украины по вопросам труда

 • від 11 лютого 2015 р. N 96
 • Київ
 • Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року N 1097, від 11 лютого 2016 року N 76,від 26 квітня 2017 року N 295,від 18 серпня 2017 року N 630,від 20 березня 2019 року N 301,від 26 червня 2019 року N 692,від 21 серпня 2019 року N 823,від 11 вересня 2019 року N 838,від 4 грудня 2019 року N 1072,від 19 лютого 2020 року N 132,від 6 травня 2020 року N 352,від 3 червня 2020 року N 448
(Зміни до Положення, затвердженого цією постановою, внесені пунктом 10 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року N 838, враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року N 1072, набирають чинності одночасно із змінами до законодавчих актів в частині перерозподілу повноважень і функцій центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення)
(Зміни до Положення, затвердженого цією постановою, внесені підпунктом 1 пункту 13 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року N 1072, набирають чинності одночасно із змінами до законодавчих актів у частині перерозподілу повноважень і функцій центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державну службу України з питань праці, що додається.

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
 1. Інд. 26
 2. ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів України
 3. від 11 лютого 2015 р. N 96
(Зміни, внесені пунктом 10 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року N 838, враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року N 1072, набирають чинності одночасно із змінами до законодавчих актів в частині перерозподілу повноважень і функцій центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення)

1.

Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття (далі – загальнообов'язкове державне соціальне страхування) в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 630)

2. Держпраці у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Держпраці є:

1) реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

(підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 630)

 • 2) здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на державному рівні;
 • 3) здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;
 • 4) організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об'єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об'єктів Єдиної газотранспортної системи.
 • 4. Держпраці відповідно до покладених на неї завдань:
 • 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерства та в установленому порядку подає їх Міністрові соціальної політики;
 • 2) готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності;

(підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 630)

3) координує відповідно до законодавства роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, інших суб'єктів господарювання у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

(підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 630)

 1. 4) здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування;
 2. 5) розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування України, всеукраїнських організацій роботодавців та профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм;
 3. 6) здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;

(підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. N 295,у редакції постанови Кабінету

Перевірки Держпраці та відповідальність за порушення трудового законодавства ?! – PDF Free Download

More information

More information
More information

More information

More information

More information

More information

More information

More information

More information

fjт OQcSe bh MasterCard Titanium Credit Card КС Тс К СуСЖ КСт КС КУТ т тлсм МСОКТ ЖР ткт ОКР ткм ЛсКЛ Ж КТЖУт. fjт OQcSe…Z bh FSG gjge Ahli United Bank and The Sultan Center present the MasterCard Titanium

See also:  Верховний суд визначив ознаки законного інтересу, який може бути предметом судового захисту

More information

Violetta Koseska Toszewa 1 Natalia Kotsyba Warsaw About imperceptivity in Bulgarian, Polish and Ukrainian 1. 0. Linguistic literature dedicated to Bulgarian did not address the issue of the semantic structure

More information

Системи обробки інформації, 015, випуск 1 (137) ISSN 1681-7710 UDC 61.391 Nameer Qasim 1, Ali Al-Anssari 1, Moath Talat Ramadan Salah 1 Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov,

More information

ENTERPRISE UDC 336.71 052 MASLOVA Nataly, Candidate of Sciences (Economics), Senior lecturer at the ing Department, KNUTE LEADGENERATION AS A PART OF THE CUSTOMER ORIENTATION OF A BANK 0 The essence, attributes

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ Збірник завдань з граматики з англійської мови для студентів галузі знань 0501 “Інформатика та

More information

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 419 Chao Chao Chuang 1, Fu-Ling Hu 2 APPLICATION OF CRM IN BANKING In the competitive banking field, customers make up one of the most important and valuable assets of any bank.

More information

Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України Кафедра іноземних мов АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION Навчальний

More information

УДК 339.9:336.564.2 M. V. Kleshcheeva, Student of Donetsk National Ttechnical University, Ukraine OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING Formulation of the problem. At this point in time offshore

More information

Положение об аккредитации СМИ на сезон 2013/2014 ООО «КХЛ-Маркетинг» Статья 1. Сезонная аккредитация СМИ 1. Сезонная аккредитация СМИ, предоставляющая возможность осуществления профессиональной деятельности

More information

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ Харківський національний медичний університет MODUL 3. Current practice of internal medicine. Contents module 3. Theme 11. Management of the patients with hepatic

More information

Consulting support of the project management development in conditions of society informatization UDC 658.012.23:001.895 N. I. Chukhrai, I. I. Novakivsky CONSULTING SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT

More information

ЖУРНАЛ ФIЗИЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ т., (007) с. 33 4 JOURNAL OF PHYSICAL STUDIES v., No. (007) p. 33 4 STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH O. Patsahan, I. Mryglod,

More information

FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 7, N o 1, 2010, pp. 83-93 CURRENT TRENDS IN FUNDING NONPROFIT ORGANIZATIONS IN BULGARIA UDC 061.2(497.2) Denitsa Gorchilova Public Administration

More information

Biljana Petrevska 1, PhD Legal and Institutional Framework of Life Insurance in the Republic of Macedonia Abstract Life insurance is the most common type of insurance in the world, mainly because of its

More information

Radom University in Radom, Poland Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Polska Current problems of advertisement and image in economy and tourism Aktualne problemy reklamy i image w ekonomii i turystyce Edited

More information

UDC 37.015.3.012-053.2 I. O. Petukhova, National University of State Tax Service of Ukraine CHILD AS AN OBJECT OF PSYCHOLOGY-PEDAGOGICAL RESEARCHES (THE HISTORY-PEDAGOGICAL ANALYSIS) Petukhova I. O. Child

More information

УДК [005.53:004]:338.22 Management of innovations N. Marinova, PhD, D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

More information

ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2015, T. 14, Nr. 1 / 2015, Vol. 14, No 1, p. 25-39 Vocational Training of Education Administrators

More information

УДК 59.7:4.8 L. Sarycheva, K. Sergeeva Natonal Mnng Unversty Karl Marks ave., 9, 495, Dnepropetrovsk, Ukrane Graph Analyss of Underground Transport Networks Л.В. Сарычева, Е.Л. Сергеева ГВУЗ «Национальный

More information

1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

374 Mirjana Todorovic 1, Slobodan Malinic 2, Vesna Janjic 3 EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS IN THE PROCESS OF ACCOUNTING PROFESSION GLOBALIZATION Especially important aspects of national accounting

More information

Данный документ предназначен только для ознакомления. Обратитесь в Управление ценных бумаг по тел. +7 (095) 725-6736 за получением оригинальных форм для заполнения и подписания. This document is for information

More information

Dmytro V. Rachek Master s degree in international relations, Interpreter and Assistant to HOC of the Embassy of India in Ukraine FOREIGN POLITICAL AND ECONOMICAL INTERESTS OF UKRAINE IN INDIA: ESTABLISHMENT,

More information

Deutsch-Kasachische Berufsbildungspartnerschaft Казахстанско-Немецкий партнерский проект в области профессионального образования Overall Objective Improvement of growth opportunities for Kasahk SMEs by

More information

Challenges and Practice in Supervision of Insurance Companies in Southeast Europe Supervisory Practice in Insurance Market Republic of Srpska Insurance Agency of Republic of Srpska Božana Šljivar, Director

More information

Interdisciplinary Studies Journal Volume 2, Number 2 2012 A unrefereed work-in-progress online edition Copyright Authors & Laurea University of Applied Sciences Editor-in-Chief Professor Minna Mattila,

More information

lnternational As.sociation of Maritime Universities AGA 10 MARITIME SECURITY EDUCATION AND TRAINING EXPANDING ТНЕ ROLE OF IMO AND STCW Fred Anstey, Marine lnstitute of Memorial U niversity of N ewf oundland

More information

ENTERPRISE UDC 658.88 NOVIKOVA Natalia, Ph.D. in Economics Sciences, Senior lecturer of the Department of Enterprise Economics and Finance Kyiv National University of Trade and Economics CREDIT POLICY

More information

V. Mammadov RECENT DEVELOPMENTS OF MEDICAL LAW AND BIOETHICS IN AZERBAIJAN Recent developments of medical law and bioethics in Azerbaijan are elucidated. Great attention is paid to Azerbaijan Medical Law

More information

The Ministry of Education and Science of the Russian Federation Samara State Aerospace University (National Research University) G. A. REZNICHENKO, A. A. VYRYPAEV DETAIL DESIGN OF AIRFRAME PART Electronic

More information

Безпека критичних інфраструктур 23 UDC 005.8:005.931.11:005.521 D. PROCHAZKOVA, J. PROCHAZKA Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Science, Praha, Czech Republic CRISIS MANAGEMENT

More information

Training Modules for Hotel Sales & Marketing Teams Summary Sales in Hospitality Industry Content Sales Managers, Sales Executives, Sales Coordinators, Sales Assistants Everybody who is involved in Sales

More information

MODULAR DATA CENTER: THE HOLISTIC VIEW Maxim AMZARAKOV Director, INO Uptime Technology Address: 9, Chasovaya str., Moscow, 125315, Russian Federation E-mail: m.amzarakov@uptimetechnology.ru Rafael SUKHOV

More information

Kuzhda Т. Reail sales forecasing wih applicaion he muliple regression [Електронний ресурс] / Т. Kuzhda // Соціально-економічні проблеми і держава. 01. Вип. 1 (6). С. 91-101. Режим доступу до журн. : hp://sepd.nu.edu.ua/images/sories/pdf/01/1kibrm.pdf.

More information

UDC 378.14.015.62 Standard Interview Questions for Educational Program Accreditation in the Association for Engineering Education of Russia Siberian Transport University S.I. Gerasimov Saint Petersburg

More information

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 469 Piotr Muryjas 1 BUSINESS INTELLIGENCE FOR SMALL AND MEDIUM SIZED BUSINESSES The paper presents the concept of business intelligence (BI) use in small and medium

More information

OLENA ZELIKOVSKA National University of Life and Environmental Sciences, Kyiv, Ukraine Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence The problems of intercultural communication

More information

THE BUILDINGS ныхзх нfi бмтappleохшлfi лх applefiок appleтыбоб с лйхш ыкы ытс шытохшлfi ык н х ытс appleот ыт ык. с х с лбсfiлбст бappleтл с т лба о ыбзт зхлfi ы с й ытаз йхрс appleт блappleбзх тсы х шыт

More information

Condensed Matter Physics 2009, Vol. 12, No 4, pp. 739 752 Football fever: self-affirmation model for goal distributions W. Janke 1, E. Bittner 1, A. Nußbaumer 1, M. Weigel 2,3 1 Institut für Theoretische

More information

5759 ежглеяис тгс йубеямгсеыс тгс еккгмийгс дглойяатиас теувос пяыто ая жщккоу 240 12 дейелбяъоу 2012 пяанг молохетийоу пеяиеволемоу ЦЙЯИСГ ТЫМ сведъым ТЫМ сулбэсеым тяопопоъгсгр ТГР йщяиар сщлбасгр вяглатодотийчр

More information

SHORT-RUN MACROECONOMIC FACTORS AFFECTING CAR SALES Viktor Smusin Natalia Makayeva School of Business and Management of Technology Belarusian State University, Belarus Abstract Purpose The aim of this

More information

ANNEX 26 Country Report BULGARIA 1 CONTRACT JLS/2006/C4/007-30-CE-0097604/00-36 IMPLEMENTED BY FOR DEMOLIN, BRULARD, BARTHELEMY COMMISSION EUROPEENNE – HOCHE – – DG FOR JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY –

More information

ENERGETIS AND ELETRIAL ENGINEERING P. D. Lezhnuk, Dc. Sc. (Eng.), Prof.; M. M. heremsn, and. Sc. (Eng.), Prof.; V. V. herkashna, and. Sc. (Eng.), Ass. Prof. UNIFIATION OF OVERHEAD LINES IN THE ONDITIONS

More information

1.1 MEDIA COVERAGE Barents Spektakel 2012 1.1.1 NORWEGIAN MASS MEDIA KUNSTFORUM Spektakulær festival, Amalie Marie Selvik, 17.02.2012: http://www.kunstforum.as/2012/02/spektakulaer-festival/ KUNST Spektakulært

More information

Funds transfers short guide for B@W Expatriates customers To initiate funds transfer transaction the following channels can be used: Citibank Online (max. daily and transaction limit is $ 20 000). IVR

More information

APARTMANI RIVA VRSAR – CROATIA Apartmani Riva nalaze se na samoj vrsarskoj rivi, uz šetnicu. S balkona se pruža predivan pogled na staru gradsku jezgru i na ribarske brodice u luci što omogućava da se

See also:  Вс роз’яснив порядок застосування статті 23 закону україни «про іпотеку» та права іпотекодержателя

More information

АК E длак Ая OOАВOАсдлАмАя E OАя АяO АК E длoавак A дл X АКАяOOдлАмOOдлАм Y АКдл АК E АВАВАяАя fi А applefi АУ apple apple- Ая. Аяfi fi Ая, Ав АУ appleау Ая apple – АУ. АК apple apple Авfi apple, АУ appleав

More information

УДК 378.09 FOR-PROFIT COLLEGES IN CHINA: NECESSITY, POSSIBILITY AND MEASURES Wang Yitao, Gao Fei Research Department of China s Private Higher Education Zhejiang Shuren University (Hangzhou, China) E-mail:

More information

Системи обробки інформації, 2015, випуск 10 (135) ISSN 16817710 УДК 621.372 O.B. Tkachova 1, Mohammed Jamal Salim 2, Raed Yahya Abdulghafoor 2 1 Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv

More information

Condensed Matter Physics 2008, Vol. 11, No 2(54), pp. 331 340 Analysis of urban complex networks D.Volchenkov Bielefeld Bonn Stochastic Research Center (BiBoS), University of Bielefeld, Postfach 100131,

More information

-А АсдлАяАмАК АмА дла д А АВдцдлАмАК АВАК (Ам) АВАВАКдлАмАК А длая (АядцдлА 2007 АядцдлА 2008) Ая 2009 2 АШ EUROMEDITERRANEAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY АШ А АВА АсА АК Ав – Ам – АУ (Ам) 3 2003, – fi fi

More information

НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ 505 Maria Skublewska-Paszkowska COMPARISON OF ARM ANIMATION 3D animation is a complex task which involves many methods used to create a moving object. The article presents two techniques

More information

Lviv National Polytechnic University. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO… MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Communication technology 'discourse of the language problem' in

More information

Study program Faculty Cycle Cloud Computing and Mobile Web Applications (120 ЕCTS) Contemporary Sciences and Technologies Postgraduate ECTS 120 Offered in Skopje Description of the program The study program

More information

Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич Англійська мова Підручник для 3 класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України

More information

АВАВАКА АядлАмАя EАВАВА АУ дла дламак АмА АК А АВАВАКА АядлАмА АмА АВАВАсдлА АУ дла АВдлА 2007 Ам 1989 Ав 1990 / А : i) usiness Administration And Economics ii) Mechanical Engineering iii) Electrical And

More information

Fundaments of the medical-forensic expertise. Medical qualification of bodily injuries. Immaterial damage – moral property (right to compensation for the violation of personal rights in the cases of patients

More information

Analysis Mathematica, 4 (1978), 27 35. On the mean value of certain functions connected with the convergence of orthogonal series B. S. KASIN Dedicated to Professor P. L. UVjanov on his 50th birthday In

More information

1 УДК 343.982.43 Dr. Melinda Hengl lawyer, psychologist, expert in sign language for intercultural communication, graphologist and handwriting expert (University of Pécs, Faculty of Law, Department of

More information

Проведення перевірки з охорони праці в Украиїні в 2020 році | Юридичний самозахист

Стаття актуальна на 2020 рік

Важливість дотримання вимог з охорони праці пояснюється тим, що ці заходи покликані охороняти найбільш високі соціальні цінності держави. Згідно з Конституцією та законами України, такими цінностями визнаються життя і здоров’я людини, а також її працездатність під час трудової діяльності.

Перевірки охорони праці ми пропонуємо умовно класифікувати на два види:

 1. «зовнішня» перевірка охорони праці на підприємстві, яка здійснюється уповноваженими державною або місцевою владою суб’єктами;
 2. «внутрішня» перевірка, що здійснюється в межах підприємства самим керівником і уповноваженими ним посадовими особами.

В даній статті ми розглянемо докладніше основні положення Закону України «Про охорону праці», які стосуються, зокрема, таких питань як: здійснення внутрішньої організації навчання та перевірки знань з охорони праці на підприємстві, проведення перевірки з охорони праці у 2020 році інспекцією з питань праці та ін.

Перевірка охорони праці

Державна інспекція України з питань праці – це один із тих органів, які уповноважені від імені держави здійснювати нагляд і контроль за виконанням вимог законодавства про охорону праці.

Для здійснення своїх функцій, зокрема, для проведення перевірки з охорони праці, інспектори з охорони праці можуть входити на підприємство або ж на виробництво фізичної особи – роботодавця без всяких перешкод за наявності службового посвідчення. При перевірці виконання вимог закону з питань, віднесених до їх компетенції, також повинні бути присутніми роботодавець або його представник.

Роботодавець або його представник повинен максимально сприяти інспектору у виконанні його повноважень, надаючи всі необхідні пояснення, висновки експертних обстежень, звіти, матеріали та інформацію про профілактичну роботу, яка проводилась на підприємстві. Він також повинен пояснити причини, чому порушуються вимоги законодавства про охорону праці та конкретно назвати, які заходи здійснювалися, щоб усунути порушення (у разі, якщо такі порушення будуть виявлені).

Державний інспектор з праці може також:

 • в разі виявлення недоліків і порушень з охорони праці видавати акти перевірки інспекції з питань праці – припис або розпорядження – про їх усунення, які мають обов’язкову силу до виконання;
 • забороняти, призупиняти, припиняти, обмежувати виробництво на підприємствах або на окремих його виробництвах, цехах;
 • вносити подання про невідповідність займаній посаді певних посадових осіб підприємства, передавати матеріали для притягнення їх до відповідальності відповідним органам;
 • до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих, можуть припиняти дію виданих їм дозволів і ліцензій;
 • притягати до адміністративної відповідальності винних за недотримання нормативно-правових актів про охорону праці.

План перевірок охорони праці

Періодичність планових перевірок встановлюється за критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання, наведеними в додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 № 384.

Планові перевірки, пов’язані з державним наглядом (контролем) щодо дотримання вимог законодавства про працю, проводяться на підприємствах:

 1. з високим ступенем ризику – не частіше 1 разу на 2 роки;
 2. із середнім ступенем ризику – не частіше 1 разу на 3 роки;
 3. з незначним ступенем ризику – не частіше 1 разу на 5 років.

Графік перевірок Держпраці розміщений на офіційному сайті Державної служби України з питань праці.

Проведення навчання з охорони праці працівників організації

Законодавство України встановлює обов’язок роботодавця проводити перевірку знань у найнятих ним працівників з питань охорони праці.

Перед тим, як здійснювати таку перевірку знань, треба провести навчання для працівників у формі лекцій, семінарів або консультацій. При цьому також можуть впроваджуватися нові види навчання:

 1. модульні;
 2. дистанційні;
 3. з використанням технічних засобів навчання:
 • аудіовізуальних;
 • комп’ютерних навчально-контрольних систем;
 • комп’ютерних тренажерів і ін.

Також навчання з охорони праці можуть мати характер спеціальних. Їх повинні проходити особи, безпосередньо зайняті на роботах з підвищеною небезпекою. Спеціальне навчання проводиться за програмами, положення яких повинні враховувати конкретні виробничі умови зазначених видів робіт.

Ці роботи перераховані в окремому Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15.

Чергова перевірка знань з охорони праці

Перевірка знань з охорони праці працівників проводиться як при прийнятті, так і в процесі роботи, коштом роботодавця.

Перевірка знань вимог з охорони праці проводиться спеціальною комісією, яка утворюється наказом керівника підприємства як мінімум з трьох фахівців. До її складу можуть входити спеціалісти різних служб: юридичної, виробничої, охорони праці, технічної, профспілкової, страхової, викладачі з охорони праці, які проводили навчання та ін.

Існують наступні види перевірки знань з охорони праці:

 1. тестування, залік або іспит;
 2. може проводитися також і дистанційна перевірка знань через відео-, аудіо- та ін. форми передачі інформації.

Ті працівники, чиї результати перевірки знань виявилися незадовільними, проходять навчання та перевірку знань повторно. Повторна перевірка знань з охорони праці проводиться протягом 1 місяця після неуспішної перевірки в перший раз.

Перевірка знань вимог охорони праці у керівників

Керівники при прийнятті на роботу, а потім один раз на 3 роки також вчаться в навчальних (або в галузевих навчальних) центрах. Вони вчаться по Типовому тематичному плану і програмі навчання з питань охорони праці посадових осіб.

Набуті знання з охорони праці цих посадових осіб перевіряє відповідна комісія.

Така перевірка може бути не тільки періодичною. Позачергова перевірка знань з питань охорони праці працівників здійснюється у випадках:

 1. переведення або призначення посадової особи на іншу посаду, яке вимагає додаткових знань з питань охорони праці;
 2. якщо на підприємстві стався груповий нещасний випадок (професійне отруєння) або випадок зі смертельним наслідком.

Протокол перевірки знань з охорони праці працівників, яким завершується перевірка знань, і його форма затверджена в Додатку 1 до пункту 3.14 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

 1. Перевірки у сфері охорони праці бувають зовнішніми (ті, які проводяться інспектором Державної інспекції з питань праці) і внутрішніми (ті, які проводяться самим роботодавцем).
 2. Періодичність планових перевірок закріплена в плані перевірок на відповідний рік, який розміщений на офіційному сайті Держпраці, і залежить від ступеня ризику, який несе в собі діяльність підприємства.
 3. Проведення внутрішньої перевірки на підприємстві з охорони праці також є обов’язковим і передбачає заходи, які повинен здійснити роботодавець, щоб його працівники дотримувалися вимог техніки безпеки при виконанні своїх трудових функцій.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*